"Egy homokszemben lásd meg a világot, egy vadvirágban a fénylő eget, egy órában az örökkévalóságot, s tartsd tenyeredben a végtelent..."
/William Blake/

2011. október 30., vasárnap

Tisztaság, hit, érzékelés…


A lelke az örökké való lénye mindenkinek alapjában véve jó… a rossznak ítélt viselkedésminták csak az egó a tudat szintjén határoz meg mindenkit… még egy nagy bűnt elkövető embernek is jó s tiszta az örökké való lénye, lelke. Az energia testünk abból az energiából jött létre melyből az Univerzum is áll… ezt az energiát mi csupán közvetíteni, áramoltatni tudjuk különböző technikákkal, reiki, prana-nadi … így természetes hogy az energia testünkben nem tud úgymond kárt okozni az egónk a tudatunk…elfojtások, gátak létrejöhetnek tetteink gondolataink végett az energiaáramlásban, de az megint csak az egó a test szintjén, okozhat problémát… a léleknek van teste… a hegedű húrjain a vonó csodás dallamokat tud megszólaltatni, de a dallamok képtelenek a vonót mozgatni… A tudat az egó nem képezi az energiatestünk lényegi részét, csupán a az örökkévaló lényünk eszközei a tapasztalásban…A lélek kapcsolatban áll az egóval, a tudattal és a testtel, de nem képezik a lélek részét.

Eltérő lelki fejlettségi szinteken létezünk itt a MOSTban, így természetes hogy az érzékelésben is más más szintekre jutunk el… mást és mást vagyunk képesek megtapasztalni… a megtapasztalási képességünk nem a hit határozza meg, mindinkább az hogy mennyire vagyunk bölcsek, mennyire ural minket az egónk… Léteznek akik mintegy hozzáférnek az egyetemes tudathoz avagy az Akasa-hoz, mely nem hiten alapul pusztán azon mennyire befogadó a megtapasztalásokra, mennyire tud eljutni az érzékelésben, s ez a megtapasztalások során elért bölcsesség függvénye… Valamint nem is tisztaság kérdése ezen érzékelés, megtapasztalás, hisz mindenki tiszta a lélek, az örökké való lényének szintjén… senki nem rendelkezik felettünk mi döntjük el milyen megtapasztalást választunk és mennyit ismerünk fel a megtapasztalások révén…


2011. október 29., szombat

Reiki vagy R.A.I.?

Hosszabb ideje foglalkoztatja a reikisek táborát az Usui-féle Reiki és a R.A.I. (Reiki Association International) által tanított változat kettőssége. Mindkét tábor ugyanúgy nevezi, legtöbbször ugyanolyannak véli a saját módszerét, sőt , akik a R.A.I.-nál végeznek tanfolyamot, azt hallják, hogy az a korszerűbb, sőt keresztényibb változata a Reikinek. Találkozhattunk az original posthumus Usui módszer megnevezéssel is. A közelmúltban (1994 febr.) találkoztak a magukat Reikinek nevező irányzatok mesterei, most ennek eredményeképpen megkíséreljük bemutatni a különbségeket, a minősítés szándéka nélkül, de rámutatva azokra a pontokra, amelyekben eltérnek a hagyományoktól, azzal együtt, hogy ez - saját tapasztalatunk szerint - milyen változásokat eredményezett.
A Reiki százéves fennállása alatt kialakultak bizonyos ismérvek, amelyek alapján más módszerektől meg tudjuk különböztetni a mienket. A hagyományokat írásba foglaló Reiki Alliance meghatározása szerint az tekinthető reikimesternek, akit az Usui által adott módon, élő mester avatott be és beavatási családfáját dr. Usui-ig képes visszavezetni. Reikisnek azokat tekinthetjük, akiket egy ilyen reikimester úgyszintén az eredeti Usui-féle módszerrel hangolt be.
A R.A.I. nevű irányzat úgy keletkezett, hogy Németországban egy F. E. Eckard Strohm nevű úr (aki magát mágusnak nevezi), elvégezte a Reiki I. és II. fokozatát. Mesterré mindmáig egyetlen élő reikimester sem avatta. Mesterré válása Strohm úr saját előadásában úgy hangzik, hogy Usui mester jött vissza és avatta be őt (sőt a Reiki nagymesterévé is kinevezte) és megkérte, hozza létre a Reiki keresztény változatát. A történet hitelességét nincs jogunk kétségbe vonni, de néhány momentum kételyeket ébreszthet. Különösnek tűnhet például, miért nem tanította meg neki Usui azt a behangolási eljárást, melyet kinyilatkoztatásként kapott meg és élete folyamán alkalmazott, és azóta valamennyi reikimester is használ. Strohm behangolása ugyanis ettől teljesen eltérő módon történik és egyes szakértők szerint ez egy középkori mágusavató szertartás. A másik kételyünk a keresztényiséggel lehet kapcsolatos. A Reiki tanításai vagy gyakorlata sem ellenkeznek a keresztény elvekkel. Aktív hitéletet élő reikisek százai bizonyíthatják, hogy a Reiki semmilyen törést, meghasonlást nem okozott nekik, sőt hitükben méginkább megerősítette őket. A Reiki keresztényiesítése egyébként úgy történt, hogy a behangolási eljárás alatt individuálisan kiválasztott katolikus egyházi relikviákat használnak, vagy egyházi (jellegű) ruhadarabokat viselnek és keresztet is rajzolnak a jelöltre. Mivel a Reiki, az Univerzális Életenergia vallásoktól és egyházaktól független, (vallások fölött álló univerzalitás), visszalépésnek is tekinthetjük, ha azt egyetlen valláshoz akarjuk kötni, kirekesztve ezáltal a más hitet vallókat.
Strohm úr ezek után megalapította a R.A.I. szervezetét és az Usui-féle Reikinél olcsóbb tanfolyami áraival szerez magának híveket, több mint egy éve Magyarországon is. Tévedés ne essék, a R.A.I. - féle beavatás működik, de tapasztalataink, tesztjeink, és tisztánlátók véleménye szerint nem a Reiki, hanem a bioenergiák szintjén (éteri és asztrális szint). Ez nem jelenti azt, hogy rossz lenne, hiszen ismerünk és tisztelünk számos kiváló bioenergetikus mestert, ám nagy mértékben függ az alkalmazó személyiségétől, hogy mit ad tovább a tanítványainak és betegeinek. Ez alaptörvény a bioenergetikában (de a Reikiben) sem mellékes! Testileg egészséges, érzelmileg és mentálisan tiszta mester kezében csodákat tehet (ismerünk is közöttük ilyen kiváló személyiségeket). Sajnos tudunk néhány olyan esetről, mikor valakinél a R.A.I. behangolás után pszichés zavarok jelentkeztek. Ilyen, megszállottságszerű zavarokról számolt be a Reiki Újság egyik legutóbbi számában egy R.A.I.-behangolt. Természetesen vitatható, és mi sem merjük egyértelműen kijelenteni hogy ezek onnan erednek, az is lehetséges, hogy csak a szokásos tisztulási reakciók szokatlan formái, de elgondolkodtató lehet, hogy az eredeti Reiki százéves fennállása óta nem nagyon tudunk ilyesmir“l.
E problémák - amennyiben valóban léteznek - végső fokon onnan eredeztethetők, hogy míg az Usui-rendszerben csak az lehet mesterré, akit mestere több éves ismeretség, szakmai kapcsolat után arra mint életfeladatra méltónak ítél, a R.A.I.-nál ez - demokratikus elvekre való hivatkozással, (egy birtokomban lévő levél szerint a visszautasítással a fejlődés lehetőségét tagadnák meg) - ha talán nem is minden kontroll nélkül, de a személyiség, rátermettség, előadókészség, természetgyógyászati vagy ezoterikus tájékozottság alaposabb mérlegelése nélkül történik. Ez kicsit olyan, mintha az egyetemen tanulás és vizsga nélkül kiadnák a diplomát azzal, hogy nem lehet senkit sem megfosztani e lehetőségtől. Szerencsés (?) esetben, (ezt szemtanúk előtt mondta el egyik mester-tanáruk), ha az időpontok passzolnak, a jelölt az első héten elvégezheti az első, a következőn második fokozatot (az eredeti Reikiben ez fél év múlva javasolt!), a harmadik héten pedig mester is lehet. Az igazsághoz tartozik, hogy az említett találkozón elismerték, hogy több gondot kellene fordítaniuk a szelekcióra, a jelöltek megválogatására, mert így könnyen azt hihetjük, a képzést főleg anyagi szempontok motiválják. A mester és a tanár (mester-tanár) a R.A.I.-nál két külön fokozat, ez kicsit hasonlít a Reiki III/A fokozat megjelenésére a mestefok előtt, amelyről viszont tudjuk, hogy nem szerepel a Reiki eredeti rendszerében, hanem újabbkori német találmány. Paula Horan REIKI könyve sem tesz említést róla. A Reiki három fokozatát a R.A.I. további kapcsolt részekkel gyarapította. Az I-II. - mester- tanár fokozat után jön az Arolo I. - Arolo II. (mint a Reiki magasabb foka), majd az Arolo Tifar I. fokozat, sőt, van Angyaltanfolyam is. Azt, hogy az Arolo a Reiki magasabb foka, mi önkényes kijelentésnek tartjuk. a Reiki komplett, teljes, egész rendszer. Az Arolo (tisztánlátók szerint is) atlantiszi eredetű kristálymágia, amelyről azért jó tudni, hogy kétélű fegyver, és ha hihetünk az ezotéria számos mesterének, Atlantisz pusztulását is a kristályerők éretlen és önös alkalmazása okozta. Reikis és pártatlan (nem reikis) látók tapasztalatai nem erősítették meg azt a sokat hangoztatott kijelentést sem, hogy Strohm mestert két arkangyal segíti. Sokan vannak, akik azt mondják, nekik a R.A.I.-energia is működik (és ez így is van), más pedig nem érdekli őket. Méltányolandó álláspont, ha módszerükkel segíteni tudnak a rászorulókon. Egyre többen vannak viszont azok is, akik - érezve a különbséget, vagy a tradíciók tisztelete miatt - átigazolnak és tanfolyamokra jelentkeznek, hogy az eredeti Reikit művelhessék, sőt a R.A.I. több mestere (mester-tanára) is kérte - meg is kapta - az Usui-rendszer szerinti behangolást. Ennek fordítottjáról mindezidáig nincs tudomásunk.
Mindezek ellenére a reikisek a R.A.I. szervezetét és tagjait nem tekintik vetélytársnak vagy ellenségnek, módszerüket sem nézzük a sátán találmányának, csak szeretnénk a különbséget megvilágítani. Mikor Németországból megérkezett az a körlevél, amelyben 5 ország közel hetven reikimestere meglehetősen drasztikus megfogalmazásban fejezte ki elhatárolódását a R.A.I.-tól, a magyar mesterek egyöntetűen elvetették a sértő kitételeket és a Természetgyógyászatban közzétett nyilatkozatban azt hangsúlyozták, hogy a két módszer nem azonos, és megkérték a R.A.I.-t, válasszanak maguknak más, nem félreérthető elnevezést. Sajnos e kérés nem talált meghallgatásra. Ez jogilag nem támadható, a Reiki név nem védett és általános jelentése miatt például Japánban több irányzat is használja. Ama bizonyos találkozó reikis résztvevői végül is elismerték a másik szervezet létjogosultságát (a név kérdése egyébként is Furumoto asszony és Strohm úr illetékességi területe lenne), de fenntartották a jogukat arra, hogy a másik fél befeketítése nélkül kifejthessék eltérő nézeteiket. Ezen írás is e célból született. (Strohm úr személyiségéhez egy adalék: amint tudomást szerzett a találkozóról, a RAI magyarországi vezetőjét megfosztotta mesteri címétől és kizárta a szervezetből.)
Nem lenne teljes a kép, ha nem szólnánk a harmadik, magát Reikinek nevező irányzatról, az úgynevezett tibeti Reikiről, amely néhány éve van jelen hazánkban és már több magyar mesterük is van. Működéséről a rövid idő miatt még nem sokat tudunk, de bizonyos, hogy ez is tud segíteni a rászorulókon. Alapítója, bizonyos Christian Weber nevű német úr a történet szerint több mint tíz évet töltött Tibetben, ott tanulta e módszert. A kezelések elvei, lefolytatásuk fölöttébb emlékeztetnek az Usui-féle Reikire, de a külsőségek a tibeti buddhizmusra utalnak. Bevallottan a módszernek semmi köze sincs Japánhoz, ezért logikátlan és meglepő, hogy egy tibeti rendszer nem tibeti (esetleg kínai), vagy szanszkrit elnevezést visel, hanem egy olyan japán kifejezést, amit már amúgy is túl sokan és sok mindenre használnak (azóta e rendszer Prána Nádi néven lett ismertté /Sipi/).
Megjelent a Reiki Újságban 1994-ben
Kövesi Péter Reiki-mester 

2011. október 28., péntek

A nap gondolata

Mindig lélekből cselekedj, s ne egóból! Mert van hogy ma tesz valamit az ember, de holnap megbánja...viszont a tett s annak következménye már ott marad!

(Jozsef Csik )

A nap gondolata

Senkit sem tudsz megmenteni önmagától, segítsd önzetlenül!
(Jozsef Csik )
 

2011. október 26., szerda

A nap gondolata

Negatív gondolat, csak negatív valóságot képes teremteni, hisz a gyomnövény magvaiból sem nyílik szép kerti virág...
  
(Jozsef Csik )


Félelem!

Életünkben a tapasztalások során előfordulhat, hogy egy -egy történés nyomot hagy bennünk, mely félelme formájában nyilvánul meg és tudatosul  bennünk… Ahhoz hogy félelmeinkkel szembe tudjunk nézni, első dolog hogy felismerjük is kimondjuk, félünk és hogy mitől félünk...aztán meg is tudjuk majd oldani... Gyermekeinknek is átadhatjuk...hisz ha a gyermek előtt egy állandó félelemben lévő ember áll példaként, akkor az lesz nála a követendő példa...s így a hibás "géneket" tovább örökítjük, életünkben is mindaddig, míg a félelmünkkel úgy mond, le nem számolunk...Van e félelem mentes ember? Szerintem…NINCS! Hisz akinek már nincsen semmiféle félelme az már nem születik le...hisz megoldott mindent…

2011. október 25., kedd

A nap gondolata

Hagyd ülepedni a tapasztaltakat...amikor port hintesz a tóba...időbe telik mire az leülepedik, s a víz kitisztul...
(Jozsef Csik )

2011. október 24., hétfő

Forrás legyél

Tiszta, átlátszó, kristályszépségű cseppekből fakadó
hideg és jóízű éltető víz.
Csörgedezz alá magas hegyek sziklái közül,
kelj át méteres köveken, konok útvesztőkön,
friss levegőjű hegyi réteken.
Patak legyél.
Lágyan aláomló, hűvös érintésű;
hideg selymes vizedtől kapjanak erőre
a szomjas vadak. Kanyarogj kövek között,
fodrozódó bárányfelhők kék ege alatt,
zöld pázsit és őszi avar keretezzen,
míg tovagördülsz kavicsokat mosva,
s lomha folyóvá terebélyesedsz.
Folyó legyél.
Hatalmas hullámfodrokkal tovahömpölygő áradat,
mely mindent megragad,
magával sodor, míg meg nem érkezik
az őt is elnyelő végtelen tenger sírjába.
Tenger legyél.
Nyugodtan hullámzó beláthatatlan síkság.
Kiszámíthatatlanul változó,
tajtékokat dobáló, vihartól felkorbácsolt
szilaj erő, hullámsír,
vagy elcsendesült sima víztükör.
Óceán legyél.
Széles és határtalan.
Kincseket rejtő, ringató mély bölcső.
Vég nélküli korlátlan lehetőség.
Pusztító, tomboló őserő, roncsokat temető
kiismerhetetlen végtelenség.
Legyél víz, életet adó őselem,
legyél tűz, vízzel is legyőzhetetlen,
legyél levegő, mindent beborító láthatatlan,
legyél szikla, szilárd, megingathatatlan,
legyél forrás, patak vagy tenger,
legyél te magad, legyél ember.

/Szabolcsi Erzsébet/

2011. október 23., vasárnap

Pozitív megerősítések... Bőség


A pozitív megerősítések mindenben javunkat szolgálják, akkor tudjuk a legjobban alkalmazni, ha nem egy egy területre összpontosítunk, hisz a bőséghez hozzátartozik az anyagi, a szellemi és lelki harmónia egyformán, ha mind egyformán erősítjük, akkor kerülünk a legközelebb a teljes harmóniához…
A fent említettek mindegyikére meglétére szükségünk van ahhoz, hogy hitelesek legyünk és hatékonyan tudjunk segíteni másokat. Életünkhöz mindez hozzátartozik, ha mindet egyformán áramoltatjuk, akkor máris bekerültünk az Univerzum csodálatos energia áramlatába, s részévé válunk egy nagy harmonikus, s egyensúlyban lévő energiahálónak...melynek harmóniája, egyensúlya átjárva minket, egységbe hozza egész lényünk!
Minél inkább áramolnak energiáink annál kevesebb a blokk bennünk, és minél kevesebb a blokk annál egészségesebb a test is…

Balogh Béla a Tudatalatti Tízparancsolata című művében e képen szól a bőségről:
Azért születtem a világra, hogy egész életemet bőségben, boldogságban, szabadon és sugárzó módon éjem.
Arra születtem, hogy lelkileg, szellemileg és anyagilag növekedjem, fejlődjem. kibontakozzam, és életem minden területén tökéletesen kifejezzem és megvalósítsam önmagam.
Tudom. hogy külső világom gazdag tudatom tükörképe, és bármikor újrateremthetem, vagy megváltoztathatom. Szeretem magamat, ezért kényelmes otthonban élek, amely kielégíti igényeimet. A hazatérés gondolata mindig örömmel tölti el szívemet.
Otthonomban szeretet és harmónia uralkodik, ezért aki csak belép, részesül a szeretet gyógyító erejében.
A világegyetem határtalan gazdagságából korlátlan mennyiségben részesedem. A szépség és a bőség életem természetes része. Az élet ajándékait hálásan fogadom.
Szívből örvendek a mások sikerének, mert tudom, jut bőven mindenkinek.
Kedvelem a pénzt. Szeretem a pénzt. Tudom, hogy a Pénz a rajtam keresztül áramló energia része. Ezt az energiát bölcsen és építően használom.
A pénz folyamatosan áramlik életemben. Élvezettel osztogatom, és csodálatosan megsokszorozva visszakapom. Olyan célokra fordítom, amelyek a szépség és jóság gyarapodását segítik.
Minden döntésem a javamra válik. Saját értékemnek mindig tudatában vagyok. Bő kézzel mérem képességeimet, és bőséges anyagi áldás a jutalmam.
Jólétemért, és elmém teremtő gazdagságáért hálás vagyok.
Világomban minden rendben van.

2011. október 22., szombat

Áldás...

Életünkben, mások életében adódhatnak helyzetek, melyek megingatnak érzelmileg, ilyenkor az embereken eluralkodhat a kétség a szomorúság. E kialakult helyzetekben hajlamosak vagyunk a sajnálkozásra, evvel vajmi keveset tudunk segíteni mind másokon, mind önmagunkon. Számtalan megoldás van mindenre, mindenki életében, a megoldás eljön, ha megengedjük, hogy megoldódjon a problémánk. Amint azt tapasztaljuk, hogy akár egy szerettünk, barátunk, munkatársunk, önmagunk stb. életében történik egy kellemetlen esemény elsőre sokaknak a sajnálat nyilvánítás jut eszébe. Jómagam is így voltam evvel, majd amint „tanultam” megtapasztaltam van ám egy jobb megoldás ilyenkor, mely valóban megoldást is hoz.
Az imént említett helyzetekben jelentsd ki:
- Isten jelenléte lakozik benne, és hogy egyre több juttat kifejeződésre. Isten Szeretetéből, Világosságából és Igazságából
Továbbá elmondhatod azt is hogy tudatalattijának végtelen intelligenciája vezérli minden lépését.
Megáldani lehet otthonunkat, kapcsolatokat, élethelyzeteket, bármit, amiről úgy érezzük, hogy segítséget támogatást igényel.  Pozitív gondolataink uralják el egész lényünk és a jót fogjuk sugározni, mindazon túl mi is harmóniában fogunk élni, és egy harmonikus létben lesz részünk…
Amint úgy döntünk segítünk valakin, a sajnálatot nem engedhetjük meg magunknak...

2011. október 20., csütörtök

2012...


Olvasok több fikciót 2012-t illetően… melyekkel nincs semmi gondom, pusztán azt tapasztalom hogy egy egy ilyen cikkben megemlítenek dolgokat, hogy milyen tünetek jelentkezhetnek az embereken, testi szinten…

Nem biztos hogy érdemes ennyire figyelni a tünetekre és ok nélkül pánik formájában egy blokkot képezni önmagunkban...a változást bízd az energiára hisz egy intelligens energiáról van szó...amely lehetővé teszi hogy az történjék Számodra, ami Neked a lehető legjobb...egy isteni energiáról is beszélünk, melyet mi sem befolyásolni, sem megváltoztatni nem tudunk...maximum fölöslegesen rágörcsölsz az érzékelésekre és ez által görcsössé válsz, mely megnyilvánulhat a pánikodban, valamint így fölöslegesen mérgezed a tudatalattid....belehintesz olyan magvakat melyek később okozhatnak problémát, mintegy, olyat melyet Te teremtesz meg így a MOSTban...

Valamint olvasok arról is hogy angyalok jönnek segíteni hogy beépülhessen az energia…

Valójában az energiarendszerünk állandó kapcsolatban van az Univerzummal, hisz annak részei vagyunk...s úgy vélem ehhez a beépüléshez semmiféle külső segítségre nincs szükségünk, hisz az energia áramlik, kisebb vagy nagyobb mértékben attól függően mennyi blokk van bennünk, de azokat is csak mi tudjuk kioldani...segítséget kaphatunk az oldásra, de meg nem oldja senki sem helyettünk...
 
Továbbá  az energia akkor jó ha áramlik bennünk, nem a beépülésen az áramláson van a hangsúly, minél akadály mentesebb az áramlás, annál kevesebb a blokk bennünk, minél kevesebb a blokk, annál harmonikusabbak vagyunk a lélek és a test szintjén... Energiakezelések alkalmával is a közvetített energia oldja a blokkokat, de be nem épül...hanem tovaáramlik miután úgymond kilökte a dugót az áramlás útjából...


Summázva szerintem nem érdemes e dolgokkal foglalkozni, csak hagyd Számodra megtörténni…Valamint az energiánkat a figyelmünket jobb arra fordítani hogy Mindenki:

 "Teremthesse a lehető legemelkedettebb, legmegvilágosodottabb életet....Szabadon, a Szeretet energiájában"
2011. október 19., szerda

Balogh Béla: A tudatalatti tízparancsolata

Hogy született A tudatalatti tízparancsolata
(Beszélgetés a szerzővel, Balogh Bélával)

Balogh Béla - A Tudatalatti Tízparancsolata
(teljes hanganyag)

"Soha ne feledd: minden gondolatodnak teremtő ereje van!
Nem mindegy, mit gondolsz, nem mindegy, mit teremtesz.
Kigyógyulhatsz minden betegségből, kilábalhatsz a szükségből, élhetsz sikeresen és boldogan, megtalálhatod ideális társadat.
Soha ne hidd el, ha valaki az ellenkezőjét állítja.
Egyedül tőled függ.
És attól, hogy mennyire engeded át az irányítást a szívedben lévő isteni Fénynek..."


1. EGYSÉGTUDAT

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, minden teljes, egész és tökéletes.
Felismerem, hogy az egyetemes teremtő erő és intelligencia elválaszthatatlan részeként létezem.
Lélek és tudatformájában bennem van az egyetemes erő és értelem. Harmónia, egészség, békesség, öröm, bőség, Igaz szó és ihletformájában áramlik át rajtam.
Felismerem, hogy gondolataim teremtő erővel rendelkeznek.
Az történik velem, amit érzek, és azzá válok, amit elképzelek. Mindenfontos lépésemet az egyetemes bölcsesség irányítja.
Ha bármikor félelem vagy aggodalom uralkodna el a tudatomon, azonnal azt gondolom: most az egyetemes bölcsesség vezérel engem, és az egyetemes bölcsesség a legjobb megoldást választja.
A bennem lévő teremtő erőt szabadon használhatom.
Teremtőerőmet a közösség javának szogá1atába állítom.
Amint ezeket az igazságokat érzem, és gondolom, meg- teremtem a tudatosság Új ciklusát, és átalakul az életem.
Az egységtudat és öröm természetes lelkiállapotom.
Világomban minden rendben van.

2. MEGBOCSÁTÁS

Szeretem magamat, ezért a régi sérelmeket elengedem és megbocsátom.
Kivétel nélkül mindenkit elengedek, akt valaha meg- sértett engem, és mindannyiuknak egészséget, boldogságot, és az élet minden örömét kívánom.
Valahányszor eszembe jut a neve valakinek, aki bántott, ezt gondolom: „Elengedlek. Az élet minden öröme a tiéd. Szabad vagy, és én is szabad vagyok.”
A megbocsátás után szeretet, béke és nyugalom költözik a szívembe. Teremtő erőm felszabadul, és építő módon használhatom.
Együttérzéssel és megértéssel fordulok mindazok felé, akik lelkileg, szellemileg és testileg betegek.
Örömmel tölt el, ha másokért valamit tehetek.
Világomban minden rendben van.

3. ELFOGADÁS

Embertársaimat teljes szívvel elfogadom, és tartózkodom az ítélkezéstől gondolatban, szóban, és cselekedetben. Felismerem, hogy minden emberben a világegyetem végtelen intelligenciája dolgozik, és ennek az intelligenciának végtelenül sok, egymástól különböző megnyilvánulási formájával találkozhatom. Ezen erő intelligencia és szeretet minden megnyilvánulását ítélkezés nélkül elfogadom. Ha valaki idegesít vagy zavar, annak okát elsősorban magamban kutatom.
Saját világom egyetlen gondolkodója én vagyok.
Én felelek azért, amit az embertársaimról gondolok.
Egészséget, sikert, lelki békét és boldogságot kívánok minden embernek, akivel közelebbi vagy távolabbi kapcsolatba kerülök. Jókívánságaim őszinték, hisz mindezt szívem szeretetéből sugárzom.
Világomban minden rendben van.


4. JÓVÁTÉTEL

A változás életem természetes rendje. A változást örömmel fogadom.
Kész vagyok megváltozni. Kész vagyok változtatni nézeteimen, kész vagyok változtatni beszédemen.
Ha felismerem, hogy valakit megbántottam, kész vagyok bocsánatot kérni. Könnyen rászánom magam, hogy bocsánatot kérjek, mert tudom, hogy ezzel a bennem lévő feszültséget is feloldhatom. Mindig megkérdezem, van-e lehetőség arra, hogy tévedésemet jóvátegyem.
Amint ezt megteszem, magamnak is megbocsátok.
A régitől az új felé könnyű szívvel haladok.
A változást egyre jobban érzem magamon.
Örömmel élem át a jelen perceit. Életemben mind gyakoribb a belső béke és a nyugalom.
Világomban minden rendben van.

5. EGÉSZSÉG

Szeretem magamat, ezért testemnek szeretettel gondját viselem. Tápláló ételekkel és italokkal látom el, szeretettel ápolom és öltöztetem.
Figyelek a jelekre, amelyekkel testem üzen nekem, és üzeneteit mindig figyelembe veszem.
A testem szeretettel viszonozza gondoskodásomat.
Egészségtől és energiától duzzad. Tudom, hogy testem minden sejtjére kihat mindengondolatom. A panaszkodástól minden körülmények között tartózkodom. Önmagamról és másokról mindig jót gondolok. Tudom, hogy a jó gondolatok, a belső béke és a szeretet mindig egészséges testet teremtenek. Gondolataim teremtő erővel rendelkeznek, ezért valahányszor a testemre vagy annak valamely részére figyelek, gondolatban mindig egészségesnek, teljesnek, és tökéletesnek látom.
Az egészséget és szabadságot választom. Az engem is megalkotó erőnek a gyógyító szeretete most felold és eltávolít minden üledéket a testemből.
Bízom tiszta gondolataim teremtő erejében és bízom a változásban.
Boldog vagyok, mert felismerem, hogy testem tisztuló gondolataim és érzelmeim tükörképe.
Világomban minden rendben van.

 6. IDEÁLIS TÁRS

Most becsületes, őszinte, lojális, hűséges, boldog és sikeres társat vonzok tapasztalataim körébe.
Ezek az értékes jellemvonások máris részemmé válnak, és a tudatalattimba merülnek.
Azt vonzom, amit tudat alatt igaznak hiszek. Ismerem a vonzás egyetemes törvényét, és a tudatalatti hitemnek megfelelő társat magamhoz vonzom.
Tudom, hogy ideális társam békéjét és boldogságát gyarapíthatom.
Szereti eszményeimet, és az övéit én is szeretni tudom.
Kapcsolatunkat kölcsönös szeretet, szabadság és nagyrabecsülés jellemzi. Az isteni szeretet olyan valakinek a személyiségén keresztül ragyog rám, akivel tökéletesen kiegészítjük egymást.
Ideális társamat megérdemlem és elfogadom.
Érzem, és hiszem, hogy életét teljessé és hiánytalanná teszem.
Világomban minden rendben van.


7. SIKER

Szeretem magamat, ezért olyan munkát végzek, amiben örömömet lelem, amiben tehetségemet és alkotóképességemet szabadon kamatoztathatom.
Olyan emberekkel és olyan emberekért dolgozom, akiket szeretek, és akik szeretnek engem, munkámért pedig bőséges ellenszolgáltatás a jutalom.
Tudom, hogy mindazt, amit embertársaim felé nyújtok, megsokszorozva visszakapom. Mindig kedves emberekkel találkozom, hisz bennük saját magamat látom.
Tehetségem és alkotóképességem birtokában olyan dolgokat teszek, amelyek belső igényeimet kielégítik.
Mindig vannak emberek, akik az én szolgáltatásaimat keresik.
Szükség van rám, ezért a felkínálkozó lehetőségekből életkoromtól függetlenül kedvem szerint válogathatok.
Munkámmal és jövedelmemmel elégedett vagyok.
Örömöm telik abban, amit csinálok.
Egy vagyok a hatalommal, amely megteremtett.
A sikerfeltételei eleve adottak bennem.
Akaratom erejével, gazdag képzelőerőm segítségével és kitartásommal életemet boldoggá és sikeressé teszem.
Bármire szól is a küldetésem, sikerre viszem. Minden élményből tanulok.
Sikerről sikerre haladok.
A múltnak nincs hatalma fölöttem, mert az Új befogadására és a változásra gondolatban és tettekben kész vagyok.
Világomban minden rendben van.

8. BŐSÉG

Azért születtem a világra, hogy egész életemet bőségben, boldogságban, szabadon és sugárzó módon éjem.
Arra születtem, hogy lelkileg, szellemileg és anyagilag növekedjem, fejlődjem. kibontakozzam, és életem minden területén tökéletesen kifejezzem és megvalósítsam önmagam.
Tudom. hogy külső világom gazdag tudatom tükörképe, és bármikor újrateremthetem, vagy megváltoztathatom. Szeretem magamat, ezért kényelmes otthonban élek, amely kielégíti igényeimet. A hazatérés gondolata mindig örömmel tölti el szívemet.
Otthonomban szeretet és harmónia uralkodik, ezért aki csak belép, részesül a szeretet gyógyító erejében.
A világegyetem határtalan gazdagságából korlátlan mennyiségben részesedem. A szépség és a bőség életem természetes része. Az élet ajándékait hálásan fogadom.
Szívből örvendek a mások sikerének, mert tudom, jut bőven mindenkinek.
Kedvelem a pénzt. Szeretem a pénzt. Tudom, hogy a Pénz a rajtam keresztül áramló energia része. Ezt az energiát bölcsen és építően használom.
A pénz folyamatosan áramlik életemben. Élvezettel osztogatom, és csodálatosan megsokszorozva visszakapom. Olyan célokra fordítom, amelyek a szépség és jóság gyarapodását segítik.
Minden döntésem a javamra válik. Saját értékemnek mindig tudatában vagyok. Bő kézzel mérem képességeimet, és bőséges anyagi áldás a jutalmam.
Jólétemért, és elmém teremtő gazdagságáért hálás vagyok.
Világomban minden rendben van.


9. BÉKE ÉS HARMÓNIA

Lényem középpontjában a szeretet végtelen forrása van, ezért békében és harmóniában élek mindenkivel, akit ismerek.
Ez a szeretet megtölti a szívemet, a testemet, a tudatomat, egész lényemet. Szétárad belőlem minden irányba, majd visszatér hozzám megsokszorozva.
Akkor érzem jól magam, ha szeretek.
Szeretem magamat, ezért teljesen a jelenben élek, minden perc szépségét felismerem. A szeretet törvényét betartom és tisztelem.
Az univerzum szeretett gyermeke vagyok, ezért a jövőmet fényesnek, boldognak, biztonságosnak tudom.
Segítek magamon, és az élet is megsegít. Rajtam kívül, akárcsak bennem, az egyetemes rend működik.
Mindent szórakozva tanulok.
Hálás szívvel, vidáman kezdem a napot. Lelkesen várom a mai eseményeket, hisz tudom, hogy életemben csak a jó kaphat helyet. Szeretet, békesség és tökéletes egészség tölti el a tudatomat és a testemet.
Szeretem azt, aki vagyok, és amit cselekszem.
Lényemmel, szeretetemmel az élet szépségét hirdetem.
Világomban minden rendben van.


10. BÖLCSESSÉG

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, nincs kezdet, és nincs vég, csupán az anyag és a tudat állandó egymásba fordulása.
Életem téren és időn kívüli létező, tudatom teret és időt teremtő.
A szeretet törvényét szívemben ismerem.
Biztonságos magamba néznem.
Biztonságos a múltba tekintenem.
Örömmel tölt el, ha a határtalan élet elém tárul. Folyton megújul az életem.
Minden pillanata új, friss, és eleven.
Pozitív gondolkodással érem el mindazt, amit akarok.
Tudom, hogy elmémet egyedüli irányítóként bármire használhatom.
Életemet magam irányítom.
Mindenben a szépet és a jót keresem.
Gondolataimmal a szépet és a jót erősítem.
Új valóságom új gondolkodásom tükörképe.
Bízom az egyetemes erőben, bölcsességben és szeretetben, hisz tudom, hogy bármit szeretnék is tudni, feltárul előttem az, bármire van is szükségem, megkapom azt a megfelelő helyen, időben és összefüggésben.
Világomban minden rendben van.

Kapcsolatod saját, és embertársaid örökké való lényével...

Életünkben adódhatnak ellentétek az emberi kapcsolatokban, végül is azért vagyunk itt, hogy tapasztaljunk, tanuljunk, fejlődjünk. Problémás helyzetekben, egoink összecsaphatnak, olyankor azt gondoljuk nem ért meg minket a másik, mások. Az ego szintjén, ha már nem megy a kommunikáció, akkor csendesítsd le elméd, meditálj, halld meg lelked tiszta hangjait, avagy hagyatkozz teljesen, tudatalattid végtelen intelligenciájára, engedd, hogy vezessen utadon… a válaszokat elmélyült állapotban kapjuk meg a legtisztábban, s az meg is old egy egy problémás helyzetet, ellentétet az életedben. Az ellentét, ha nem oldódik, akkor elmélyült állapotban, hívd meg azoknak az örökkévaló lényét (lelkét) akikkel van mit rend behoznod, tisztáznod. A lélek szintjén nem zavar be az ego, ott minden tiszta… Az örökkévalója mindenkinek egyforma isteni lény, azon a szinten nincsenek jelen azok melyek beépültek az egonkba és egyedivé tett minket. Legjobban szót érteni, olyan emberrel tud az ember, aki pont olyan, mint önmaga. Tehát ha megszólítod az örökkévalóját bárkinek, mintha önmagaddal beszélnél, amelynek eredménye, hogy minden konfliktust békésen meg tudsz oldani bárkivel, hisz jól szót értetek. a meditáció során, közöld a másik örökkévalójával, hogy a legjobb szándék vezérel, megbocsátasz neki mindenért, és kívánod neki, hogy történjék számára az, ami neki a lehető legjobb, meg is szeretgetheted, hisz az örökkévalója mindenkinek szeretetre méltó isteni lény. Meglásd, fogod érzékelni az ego szintjén a mindennapi életedben, hogy akit, akiket meghívtál meditatív állapotban, jól fognak reagálni, oldódik a konfliktus, és kezd helyre állni a harmónia.  Mindenkit megérint az üzeneted, akiknek meghívtad az örökkévaló lényét, hisz lehet egy álmon keresztül, de biztosan meg fogja kapni az üzeneted, de az is lehet, hogy a másik ember is meditál időnként, és akkor meghallja örökkévalójának, lelkének tiszta hangjait, és az egoja tudni fogja a helyes utat, mely a harmóniába vezeti… A múltadból is bárkit meghívhatsz így, sőt még a múlton is tudsz így változtatni, oly formában hogy a múltadban szereplő embertársadra teljesen másként fogsz majd gondolni, miután tisztázódtak a dolgok…


Jikiden


A Jikiden Reikiről - mitől más?
A reiki Mikao Usui által az 1920-as években felfedezett energetikai gyógymód, melynek gyökerei Japánban erednek. Az eredeti név japánul “Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho” - Usui Reiki Gyógyítás Módszere a test és az elme fejlesztése révén. A Jikiden Reiki ezt az eredeti tanítást mutatja be tisztán és hitelesen.

  • A Jikiden Reiki eredeti japán reiki, melyet nem befolyásolt a nyugati kultúra
  • A Jikiden Reiki sokkal több mint egy stressz oldó terápia. E módszert alkalmazva, számos akut és krónikus probléma, legyen az fizikai vagy lelki eredetű, sikerrel gyógyítható.
  • Usui mester - Dr. Hayashi sensei - Yamaguchi család tanátadási vonalán megőrzött eredeti tanítás számos éve bizonyítja a módszer biztonságosságát és hatékonyságát.
  • A reiki egy letisztult, nem vallásos terápiás energia kezelés, mely akkor is működik, ha nem hiszel benne.
  • A Jikiden Reiki tartalmazza a Reiki eredeti szellemiségét és technikáit, melyeket nem tanítottak korábban a nyugati Reiki rendszerben.

A Jikiden szó jelentése "közvetlenül ráhagyományoz". A Jikiden Reiki mentes a nyugati hatásoktól. Visszatérve a gyökerekhez, a Reiki lényege fedezhető fel. A Jikiden Reiki megközelítésben, állásfoglalásában, és eszmeiségben is különbözik a "nyugati" stílusú reikiktől. Néhány ember jelentős különbséget tapasztal a Jikiden reiki energiájának érzetében. Tapasztalt Reiki Mesterek gyakran beszámolnak erősebb energia érzet tapasztalatokról, melyet korábban más reiki iskolákban nem tapasztaltak.

Yamaguchi asszony közvetlenül Dr. Chujiro Hayashi senseitől tanulta a reikit 17 évesen. Yamaguchi asszony elvégezte természetesen a tanári fokozatát is a reikinek Hayashi mester áldásával, egyik közvetlen tanítványától, Wasaburo Sugano nagybácsikájától kapta meg a reiki tanításának jogát.

Ez azért nagyon lényeges, hiszen Dr. Hayashi mester volt az egyike az eredeti Reiki tanároknak, akiket Mikao Usui felhatalmazott a Reiki tanításával. Chujiro Hayashi hűséges követője volt az Usui Reiki rendszernek. Sok ember hiszi azt, hogy Hayashi sensei saját rendszert hozott létre. De a valós tény az, hogy hűségesen követte a tanítója módszerét - változtatások nélkül -. Yamaguchi asszony tisztán emlékezett, hogy mit tanult és a beavatásának napja óta napi szinten gyakorolta a Reikit. Később sok éven át tanította is a reikit változatlanul.

A Jikiden Reiki
Az 1990-es évek végére a nyugati Reiki elterjedt a világban, mely végül Japánba is megérkezett és különös módon Japánban is ez vált normává. Lényegében a különféle nyugati Reiki stílusok lefedik a Reiki elterjedésének 99%-át.

Chiyoko Yamaguchi-t és fiát Tadao-t végül felfedezték és létezésük nyilvánossá vált. Az a tény folytán, hogy Chiyoko Yamaguchi közvetlen tanítványa volt az egyik eredeti Reiki mesternek, sok ember utazott Japánba megpróbálva találkozni velük.

Rájöttek, hogy a reiki nagyon elfogadott és népszerű lett nyugaton és hogy nagyon különbözik az, ahogy gyakorolják és közvetlenül tanulták Dr. Hayashi sensei-től és még attól is, ahogy Hawayo Takata tanította a nyugati Reikit.

Így együtt Chiyoko és Tadao Yamaguchi megalapították a Jikiden Reiki Intézetet azzal a céllal, hogy megőrizzék azokat az eredeti, élő tanításokat amelyeket Mikao Usui és Dr. Chujiro Hayashi tanított.

A Jikiden Reiki Intézet céljai
  • Könyvek kiadása, melyek leírják és dokumentálják az emberek tapasztalatait a Jikiden Reiki hatékonyságáról.
  • A Jikiden Reikit alkalmazni és engedélyezni a hagyományos gyógyászat hatékony kiegészítéseként.
  • Orvosok, nővérek figyelmét felhívni a Jikiden Reiki hatékonyságára és integrálni a hagyományos gyógyászatba ezt a módszert.
  • Bemutatni a Jikiden Reikit, mint a családokban is hatékony módszert. Ezzel a cél nem más, mint hogy az emberek egészségesebbé váljanak és minél kevesebb gyógyszer beszedése legyen szükséges. Másrészt ezzel csökkenthetőek az orvosi kiadások, mely pozitív hatással van a környezetre és globálisan is.

A Jikiden Intézet nagyon szerencsés, hogy számos eredeti dokumentummal, fényképpel rendelkezik a reiki történetéről és arról, hogy Usui és Hayashi hogyan gyakorolta az eredeti Reikit. Ezek közül nagyon sok nem volt nyilvános egészen Tadao Yamaguchi meg nem jelent könyvéig, melynek a címe "Rátalálás a Reiki eredetére" (megjegyzés: egyelőre angolul szerezhető be "Light on the Origins of Reiki" címmel). Ez a könyv nagy segítség a Jikiden Reiki tanárai számára.

Az első Jikiden Reiki tréning Japánon kívül 2003-ban volt. Sajnos ez év augusztusában Yamaguchi Asszony eltávozott. Jelenleg fia a vezetője a Jikiden Intézetnek és folytatja a Jikiden Reiki tanítását az egész világon.

2011. október 18., kedd

Tudatos táplálkozás...

Biztos hogy tudatos, vagy inkább tudatlan táplálkozás? Ha megnézzük az ember fogazatát, egyből
megállapíthatjuk hogy az biza minden-evésre van tervezve...ergo valószínűleg a szervezetünk is erre van tervezve... Olvasok a húsról, és annak elítéléséről, hogy az nem szolgálja a fejlődésünket stb. a hús mint tápanyag a testünknek fontos... az energiatestünk nem a bevitt tápanyagból táplálkozik, hanem a minket körülölelő energiából az univerzum energiájából "táplálkozik"... olvasok tudatos táplálkozást kultiváló honlapokon arról hogy mennyire káros húst fogyasztani...szerintem sokkal károsabb ha az emberek tudatát mérgezik meg rémhírekkel...mert azt ne feledjük hogy minden betegség a lélekben gyökeredzik, mind onnan indul ki...tehát ha valaki elolvas egy cikket a húsról és a hús kártékony mivoltáról, akkor mindinkább attól fájdul meg a gyomra hogy a tudata megteremti azt amiről regél a cikk... sem pedig attól hogy élvezte az ízek harmóniáját egy előzőleg finoman, s szeretettel elkészített pörkölt formájában...A reikit hozom példának hogy az sem szabja meg ki mit egyen, arról sem regél hogy csak zöldség és semmi más...hisz az egó a test szintjéről mi képtelenek vagyunk beszennyezni azt az energiát amit közvetítünk a reiki segítségével... az energia csatornái vagyunk egytől egyig, a mi kompetenciák ebben ki is merül... A másik dolog, hogy ha valaki szereti a húst, s lemond annak élvezetéről, elsődlegesen azért mert mondjuk az a trendi, és mert már jól teletömték a fejét annak káros mivoltáról... Majd ahogy telik az idő egyre vágyik a húsra, de úgymond ő úgy dönt hogy egészségesen él és ennek fényében elfojtja a hús iránti igényét, s máris kialakít evvel önmagában egy blokkot, ami aztán majd szépen gátolja az energia áramlását... Ami jól esik az embernek, az szolgálja a harmóniát...mértékkel fogyasztva szerintem a hús sem káros...a változatos étrend, színt visz az életünkbe, főleg ha élvezzük az ízek harmóniáját... Mindenki maga dönti el mit
fogyaszt, én a mellett szavazok hogy ami örömet okoz, az azért annyira csak nem lehet káros... A hús nem fog sem a bölcsességünk útjába állni,  sem pedig a lelki fejlődésünk útjába... a lélek nem abból táplálkozik mint a test...a lélek tudja táplálni a testet, de mi a lelkünk nem tudjuk megetetni pörkölttel...a hegedűből a vonó képes előcsalni csodálatos dallamokat, de a dallam képtelen húzni a vonót... van ami csak az egyik irányba működik...

Még egy apróság a tudatos táplálkozáshoz:
A hússal sincs gond, ha mértékletesen fogyasztjuk, zöldségekkel kombinálva, és figyelünk a bélflórára... mert ha a bélflóra nincs rendben, lényegében az egészséges táplálkozás nem valósulhat meg, bármilyen egészséges is amit beviszünk...a bélflórát prebiotikum tartalmú ételekkel lehet csak fenntartani egészséges szinten, hisz ez a bélflóra (probiotikum) tápanyaga…
REIKI USUI SHIKI RYOHO

Ha valaki a természetes állapotában van, a Reiki automatikusan áramlik a kezekből. A reikinek nincs semmilyen előre kijelölt szándéka. Szabadon felhasználható a páciens testi, mentális igényei szerint. Általánosan a Reiki erősíti az ön-gyógyító képességet és elősegíti a mentális gyógyulást. A különbség a gyógyszerek, étrend-kiegészítők és a Reiki között az, hogy utóbbinak nincs semmilyen mellékhatása. Biztonságosan alkalmazható várandós hölgyeken vagy újszülötteken is.
 Hatékonysága ellenére a Reikizéshez nincs szükség semmilyen eszközre vagy kiadásra, hogy használhassuk. A Reiki valószínűleg a legjobb alternatív terápia / otthoni terápia mert soha nem káros, nincsenek mellékhatásai. Nincs szükség speciális orvosi ismeretekre a használatához. A Reiki nagyon jól kiegészíti azt, ami hiányzik a nyugati orvoslásból.
Az emberi test a maga természetes állapotában automatikusan áramoltatja a természetes energiánkat, amit gyógyító ereje van. Ez a természetes energia, amit Reikinek hívnak, erősíti és növeli az öngyógyító képességünket. Mindenki természeténél fogva képes használni a Reikit, mely egy erőteljes eszköz, hogy megelőzzük és fenntartsuk és szeretteink egészségét.

Reiki Jelentése
REI” japán kanji karakter jelentése: univerzális, lélek, szellem, isteni, szent. Mélyebb szinten "REI" spirituális tudatosságot jelent, bölcsesség amely Isten-i tudatosságból, felsőbb éntől származik. A „KI” pedig erőt, életerőt, energiát jelent. Szeretet, Erő és Fény. A feltétel nélküli szeretet energiája. A módszer teljes neve: REIKI USUI SHIKI RYOHO, az univerzális életenergia Usui-féle gyógyító módszere.

Az összetett szó második tagja, a KI szótag ismerős lehet a keleti küzdősportok kedvelői körében: az AIKIDO-ban is az energiát jelöli. Kínaiul CSI-nek hangzik és ott van a keleti élettanban, az akupunktúra elméletében, vagy a TAI-CSI és CSI-KUNG (QI-GONG) nevében is, hasonló értelemben, mint Indiában a mindenütt jelenlévő PRÁNA-energia fogalma.

Mi is az, hogy REIKI?

A Reiki egy mindenki által megtanulható, egyszerûsége ellenére rendkívül hatékony energiaközvetítõ eljárás. Életet és fejlõdést támogató ; energia, amely az emberre a test-lélek-szellem teljességében hat. Segíteni lehet vele minden fizikai, érzelmi és mentális problémán, saját magunknak és másoknak, minden élõlénynek, embernek, állatnak, sõt akár növénynek is.
Ha valaki a természetes állapotában van, a Reiki automatikusan áramlik, elsősorban a kezekböl. A reikinek nincs semmilyen előre kijelölt szándéka. Szabadon felhasználható a páciens testi, mentális igényei szerint. Általánosan a Reiki erősíti az ön-gyógyító képességet és elősegíti a mentális gyógyulást. A különbség a gyógyszerek, étrend-kiegészítők és a Reiki között az, hogy utóbbinak nincs semmilyen mellékhatása. Biztonságosan alkalmazható várandós hölgyeken vagy újszülötteken is.
 Hatékonysága ellenére a Reikizéshez nincs szükség semmilyen eszközre vagy kiadásra, hogy használhassuk. A Reiki valószínűleg a legjobb alternatív terápia / otthoni terápia mert soha nem káros, nincsenek mellékhatásai. Nincs szükség speciális orvosi ismeretekre a használatához. A Reiki nagyon jól kiegészíti azt, ami hiányzik a nyugati orvoslásból.

http://usui-reiki.hu/hu/mi_a_reiki


Az erő Benned van!

"Egy egész világnak van szüksége a kezeidre és arra hogy mondj IGEN-t."
Tony Melendez 
Tony Melendez
Gitárművész - kezek nélkül

Képzeld magad elé, mire vágysz éppen, amiről úgy érzed, képtelen vagy rá. De most tényleg, pár másodperc az egész, én megvárom. Megvan? Nos, szerinted mivel nehezebb ezt az álmot elérni, mint egy karok nélkül született embernek gitárkoncertet adni?

A hír
Mit is nevezünk hírnek? Valamit, ami aktuális, ami a napokban történt, ami újdonság, nem is véletlen az angol "news", sem a magyar "újság" kifejezés. A következő hír mégis egy kicsit más, olyan, mint az öröknaptár. Mindegy, melyik nap vetted meg, bármikor előveheted, mindig aktuális lesz, és soha nem jár le. Örömhír, ami csupán egy szó: "Igen". Ezt a választ üzeni Tony Melendez az egész világnak. Ki ez az ember, miért mondja ezt, és mire válaszol? Menjünk akkor szép sorjában.

Ki Ő?
Tony Melendez édesanyja terhessége alatt egy bizonyos talidomid nevű, nyugtató hatású gyógyszert kapott, melynek következtében gyermeke karok nélkül született. Eleinte még nem tudta, mit jelent ez, csak lassanként jött rá, mindenki más képes dolgokra, amire ő nem: tapsolni, írni, kosarazni, vagy éppen ölelni. "Nem megy, képtelen vagyok rá", ezek a gondolatok nap mint nap felmerültek benne. Édesapja volt az, aki mindig mellette állt, és azt mondta: "Tony, meg kell próbálnod... magad kell, hogy megcsináld."

Megpróbálta, sikerült
Tony pedig próbált. Így lett a tehetetlennek tűnő kisfiúból kétgyermekes családapa, szerető férj, énekes és gitárművész, aki járja a világot, és énekével hirdeti Isten szeretetét, az élet szeretetét és a hírt, ami így szól: semmi sem lehetetlen. Hallgasd meg, mit művel ez az ember a lábaival, amire sokan két kezükkel is képtelenek! Képzeld el, mennyi idő és energia volt ennek az embernek megtanulni a legalapvetőbb dolgokat: zuhanyozni, zsebre vágni a lakáskulcsot, felöltöztetni gyermekeit, vagy csak egyszerűen levenni egy könyvet a polcról és kinyitni a 74. oldalon...

Próbáld ki kéz nélkül, milyen egy tál süteményt kivenni a hűtőből, kitenni egy tányérra, majd bevinni a vendégeknek. Én kipróbáltam. Fél óra kéz nélkül. Hatalmasnak és erőteljesnek éreztem magam, amikor visszakaptam a két kezet, ami mindig az enyém volt. Mondom, próbáld ki, csak fél órára. Meglepően más úgy a világ, érdemes kipróbálni, ezt garantálom.

Üzenet a példán túl
Végül álljanak itt Tony Mendelez, a kéz nélküli gitárművész szavai, melyeket Hozzád intézett: "Látok egy olyan embert, mint te, akinek vannak karjai, akinek mindene, mindene megvan, és te azt mondod: "Nem tudok, képtelen vagyok"! De igen, képes vagy... képes vagy rá!"

Sokan kérdeztek: Tony, hol vannak a csodák? És én mindig ezt mondom: Látom a kezedet, egy kezet, és az a tény, hogy képes vagy felemelni a kezedet... számomra ez egy csoda!

Kérlek, soha, soha ne mondd nekem, hogy képtelen vagy valamire, sose mondd, mert Te... igen, Te! sokkal többre vagy képes, csak kelj fel és mondd: akarok, képes vagyok, és tovább fogok lépni! Van egy szó valahol ott kint, ami arra vár, hogy kimondd: Igen!"

2009.05.19.

Forrás: Sőnfeld Mátyás (csakjohirek.hu)
2011. október 17., hétfő

Ikerlélek, lélektárs, boldogság...

Ikerlélek, talán egyik legjobb dolog ami velünk történhet, amikor felismerjük az ikerlelkünk és társulunk vele, amikor már nincs te és én…mert a kettő egy egésszé alakul, a két fél újra egyesül és egymásba alakulva egymás részeivé válnak… Az ikerlelkek kapcsolata nem mindig zökkenőmentes hisz ha teljes a dualitás, akkor mindenben szinte teljesen egyformák, és ha van oly dolog ami önmagunkban zavar minket, az fog zavarni a másikban… nagy feladat s egyben nagy felelősség is az ikerlelkünkkel való Földi együttlét… Sokan vágynak az ikerlelkükre, van aki ennek fényében elkezdi görcsösen keresni az ikerlelkét… s így szinte lehetetlenné téve önmagának hogy meglelje őt… Az ikerlelkét nem fogja mindenki meglelni, hisz nem mindig születik le velünk egy földi létben, ettől függetlenül is lehetünk boldogok bárkivel akivel van dolgunk párkapcsolati téren, s vele szintén egy csodálatos együttlétben élhetjük életünk… Ne akard megtalálni az ikerlelked, ha le van születve egymásra leltek, s minél inkább félre áll az egó görcsös akarása annál inkább hagyod megtörténni számodra az ikerlelked „eljövetelét”… Fölösleges mindenkiben keresni az ikerlelked…élvezd az utazást, mindinkább vedd észre a másik valódi lényét, fedezd fel a személyiségét a lelkivilágát…s lehet rátalálsz benne az ikerlelkedre, vagy egy olyan emberre akivel boldogan élhetsz…  Éld meg az életed sorspontjait, ne próbáld megerőszakolni a sorsod… ha hagyod megtörténni Számodra az életed, lehetővé teszed önmagadnak hogy a legjobb történjék Számodra…aki vagy ami formájában… ha az ikerlelked itt van és dolgod van vele, dolgod lesz vele…ha nincs itt akkor hiába keresed… viszont élhetsz ugyanolyan boldog életet bárki mással, mint akár az ikerlelkeddel…2011. október 15., szombat

Meditáció

Az EMF kezelésem óta, mintha minden kezdene megújulni új formát ölteni életemben, s mindeközben érzem, amint a harmónia tölti ki minden részem. Tiszta szívből merem ajánlani eme csodálatos utazást az EMF világában, mely által a lehető legemelkedettebb életet teremtheted magadnak itt a MOSTban, Kedves Valóságteremtő társam...
Egyik este egy mély tisztító meditációba kezdtem, amikor elcsendesedtem egy réten találtam magam, melyen át futott egy kristályvizű patak, majd odamentem a patakhoz belemerültem s fizikailag éreztem a tisztulást, a bőrömön éreztem az áramló víz simogatását, szavakkal nem is tudom pontosan érzékeltetni milyen volt, azt hiszem nem volt még részem ilyen élményben. :) A patak vize olyan volt, mint a kristály, a csillogása a színe. A patakban, amikor elmerültem, éreztem egy ember jelenlétét, aki életemben is jelen van. Olyannyira elmerültem a meditációban hogy észre sem vettem az idő múlását, majd mikor a végére értem, akkor vettem észre, hogy éjjel fél kettő van...

2011. október 14., péntek

Szerelem

"Az életben akkor állsz legközelebb önmagadhoz, amikor szerelmes vagy. Ha nem tudsz szeretni, nem tudsz megnyugodni sem.  Ha viszont tudsz, akkor életed értelmet kap, mert az élet értelme a SZERETET! A szerelem önmagáért létezik, nincs más célja.  Az az ember, aki mindig mindent kikalkulál, logikus, céltudatos, az képtelen a szerelemre. Neki ok kell ahhoz, hogy cselekedjen, nem mintha ez oldaná a feszültséget, mivel a cselekedet eredménye mindig a jövőben van, nem itt és most! A szerelem, mindig MOST történik! Ha két ember szereti egymást, csillog a szemük, nem gondolnak a múltra és a jövőre, arra, hogy mi ebből a hasznom! A szerelmes az az igazi szemével lát, és nem csak lát, hanem meglát.  A szerelemben nincs múlt és jövő, vagy ha igen, ott már nincs szerelem! A szerelem a legmélyebb valóság ezen a Földön!"

/ismeretlen/

Karma

Olvasok, hallok, látok karmáról, karma oldásról… A karma egy ok okozati összefüggés, a tetteinknek vannak következményei…  Valamint megjegyzem, hogy a KARMA NEM BÜNTETÉS!!! Életünkben adódhat egy-egy helyzet, melyet nem tudunk megfelelően kezelni, ezt nevezhetjük tettnek, és a tett kezeletlensége elvezet egy függőben lévő feladathoz… megszületik a karma. Haladunk tovább utunkon, majd idővel ez a feladat újra feltűnik egy hasonló helyzetben, és ha akkor sem tudatosul bennünk, hogy ismétlődnek a dolgok, akkor a múltbéli tett következménye a megoldatlan feladat újra megoldatlan marad, mintegy tovább örökítjük a hibás géneket, s idővel újra feltűnik, talán még bonyolultabb élethelyzetet teremtve a jövőnkben. A megoldatlan feladat egyre komplikáltabban köszön vissza, mindaddig, míg fel nem ismerjük a problémát és meg nem oldjuk a függőben maradt feladatot. A megoldás, míg be ne m következik, addig lényegében egy körben, karma körben vagyunk, mely körből akkor tudunk kilépni ha megoldjuk a feladatot, amint megoldjuk új kör indul életünkben. A karmánk kívülről nem lehet megoldani, más nem oldhatja meg helyettünk, pusztán csak kaphatunk egy iránymutatást, egy segítséget, de a feladat megoldása a mi jogunk és felelősségünk. Előző életekből is hozhatunk karmát, amit ma már ismert technikák segítségével meg tudunk oldani jelen időben, akár úgy is hogy az előző életbe nem megyünk vissza… Az energia szintjén van minden múltbéli információ eltárolva energiamintákban. A minket körülvevő elektromágneses hálót,  - amit nevezhetünk aurának is – lehet harmonizálni, az energiablokkok így képesek megszűnni, biztosítva így nekünk a szabad energiaáramlást. E háló jelen időben a részünk, tehát a múltban gyökeredző problémát itt a MOSTban hatékonyan tudjuk így kezelni. Minden tőlünk függ életünkben, mindent kizárólag mi magunk tudunk megoldani…
Életed zárt ajtóinak kulcsa ott van a kezedben!
Kívánom: "Teremthesd a lehető legemelkedettebb, legmegvilágosodottabb életet....Szabadon, a Szeretet energiájában" "Tisztelem a Végtelen lehetőségek Forrását Bennünk"2011. október 13., csütörtök

Zen gondolatok a Káoszról

1.
A szanszkrit shanti szó azt jelenti: "béke".
A káosz közepette gondolatban:
"Om shanti, om shanti, om shanti, om."
Mikor békés vagy, hunyd le a szemed, és énekeld:
"Om shanti, om shanti, om shanti, om."
Mikor éjjel lefekszel az ágyadba, és alváshoz készülődsz, énekeld:
"Om shanti, om shanti, om shanti, om."

2.
A Zazen azt jelenti "Zenben ülni".
A Zazen gyakorlásához ülj le keresztbe tett lábakkal. Félig lehunyt szemeddel meredj egy pontra a padlól, nagyjából egy méternyire tőled.
Minden belégzésnél gondolatban számolj: "egy".
Minen kilégzésnél gondolatban számolj: "kettő".
A Zazen fókuszálja és lecsendesíti az elmét.
A béke a meditatív összpontosításod mellékterméke.

3.
A Zazen lehetővé teszi, hogy irányításod alá vond az elméden átcikázó gondolatokat.
Akkor igazán arra gondolhatsz, amire akarsz, és amikor akarsz.
Nem terelik el a figyelmedet az általunk életnek nevezett illúzió által motivált, nemkívánt gondolatok, érzések és vágyak.
A nyugodt, rezzenéstelen elme maga a szabadság.
A szabadság béke.
A béke pedig út a Nirvánához.

4.
Ha a Zen pusztán arra szólna, hogy mozdulatlanul ülünk, akkor minden szikla is tökéletesen megvilágosodott volna.
Szikla akarsz lenni?
A Zazen lényege nem az, hogyan váljunk sziklává, hanem az, hogyan lépjünk tudatos kapcsolatba és kölcsönhatásba az élet kozmikus esszenciájával.
Hogy ezt elérd, ahhoz kell "Zenben ülni".

5.
Mikor úgy érzed, hogy formális gyakorlattal kell átadnod magad a békének, tedd a következőket:

Feküdj hagyatt.
Hunyd le a szemed.
Add át magad a temészetes kényelemnek.
Hagyd, hogy a lábaid maguktól szétnyíljanak.
Hagyd, hogy a karod temészetesen, lazán feküdjön az oldaladon.

Minden belégzésnél érezd, hogy a béke aranyló fényként belép a testedbe. Figyeld, ahogy a békének ez az aranyló fénye áthatja a teljes lényedet - a fejedből a testeden át a karodba áramlik, egészen az ujjaid hegyéig - és le a lábaidba, a lábfejedbe, míg végül kilép a lábujjaidon.

Ahogy kilégzel, figyeld, ahogy a lélegzeted magával viszi
az összes stresszt,
az összes fájdalmadat,
az összes szenvedést.

Lélegezd be a béke arany fényét.

6.
Szeretnél békés lenni?
Vágysz a szabadságra?
Akkor egyszerűen engedd el - ne törődj vele.

7.
Ha egy pillanatra meg tudsz feledkezni a vágyaidról és az aggodalmaidról, abban a pillanatban elönt a béke.
Csendesítsd le az elméd, engedd el a terheidet:
nincs vágy,
nincs aggódás,
nincs törődés,
nincs fájdalom,
nincs szenvedés.
Engedj el mindent, és megismered a békét.
Ez a Zen esszenciája.


8.
A békéhez vezető út a személyes kapcsolatokban:
Soha ne várj el semmit a másiktól.
Nincs rá semmi garancia, hogy megkapod.

9.
Néhány ember békéjét sosem zavarja meg semmi - nem számít, mennyi probléma, próbatétel, és gyötrelem jut nekik osztályrészül.
Minden egyes tapasztalatból jobban, erősebben, és derűsebben kerülnek ki.
Hagyd, hogy az élet eseményei jöjjenek és menjenek, mint a partnak csapódó hullámok, amik azután visszatérnek a tengerbe... Légy tanúja megismételhetetlen egyediségüknek és szépségüknek, de ne hagyd, hogy ők irányítsanak téged.

10.
Engedd el a fájdalmaidat.
Engedd el mindazt, ami nem hagy nyugodni, ami elcsüggeszt.
Hagyd, hogy a béke belépjen a lelkedbe.

11.
Mások kritizálása egyeseket pillanatnyi hatalomérzettel tölt el.

Ne hagyd, hogy mások hamis kritikussága befolyásolja a békédet.
Azok az egyének, akik irigyelnek téged, gyakran sétegetnek, vagy más módon próbálnak csorbítani a becsületeden, és védekezésre kényszeríteni.

A védekező magatartás olyan dolgokat mondat veled, amiket nem is gondolsz komolyan, és olyan tettekre késztet, amiket nem is akartál elkövetni.

Nem számít, mi motiválja ezt a szerencsétlen és méltatlan hozzáállásukat, amennyiben sikerül kibillenteniük a béke egyensúlyából, elérték korlátolt céljukat - az uralmat érzelmeid felett.

Hogyan maradhatsz elfogulatlan, miközben valaki megvádol?
Ismerd meg önmagad.
Légy büszke arra, aki vagy.
Értsd meg, hogy a legjobb vagy, aki csak lehetsz, és a tőled telhető legjobbat nyújtod.

forrás: www.szantal.hu

2011. október 12., szerda

"Maradj éhes. Maradj bolond."

"Stay Hungry. Stay Foolish."
/Steve Jobs/

Steve Jobs 2005-ös avatási beszéde a Stanfordon

Éld az életed!

Hajlamosak vagyunk embereknek hatalmat tulajdonítani, mely szerint befolyásolhatják életünk, s ennek fényében a szabadságunktól önmagunk megfosztva élünk.  Időnként érezzük, hogy a másik ember leviszi az energiaszintünk, valójában mi engedjünk magunka nagyobb mélységben, ez által lehetővé téve neki az energiaszintünk változtatását. Helyzetek is befolyásolhatják életünk, ilyen esetekben is ott a szabad akaratunk melynek értelmében, mi dönthetjük, el meddig hagyjuk, hogy befolyásoljon minket. Mindennel kapcsolatban kijelentheted, hogy ez már neked nem fér bele, és akkor elengeded, ha mindezt szeretettel teszed, magaddal is a legjobbat teszed. Esetleg ha támad valaki, ne állj neki ellen, engedd át magadon, engedd el magad mellett, ez által lehetővé téve neki, hogy önmagával vívja meg a harcát… A gondolataid mind a Tieid, Te teremted a saját valóságod, engedd meg Magadnak, hogy kiteljesedj, s kívánom
"Teremthesd a lehető legemelkedettebb, legmegvilágosodottabb életet....Szabadon, a Szeretet energiájában"
"Tisztelem a Végtelen lehetőségek Forrását Bennünk"A vágy és képzelet ellentmondását fel kell oldanod!

A vágy és képzelet ellentmondása alatt értem hogy valaki vágyik egy ferrarira, de elképzelni sem tudja hogy valaha is egy ferrari álljon a garázsában...nos akkor ő hiába szeretné bevonzani a ferrarit, nem lesz sikere...mert a tudatalattiban a negatív mag lesz elvetve...s abból nem nő szép kerti virág...nem még ferrari :)

"A szellemi erő bevetésével eleve feltételezzük, hogy ellenállásra találunk. Ha elméd a probléma leküzdésének módjára koncentrál, akkor már nem törődik az akadállyal magával. …ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. (Máté 18 : 19.) Ki ez a kettő? Tudatos és tudat alatti elméd harmóniájáról, összhangjáról van itt szó, bármely eszme, vágy, elképzelés esetében. Ha elméd két fele nem vitatkozik egymással, imád teljesül.  A két egyetértő fél helyett elképzelheted önmagadat és vágyadat, gondolatodat és vágyadat, gondolatodat és érzésedet, eszmédet és érzelmedet, vágyadat és képzeletedet.
Elkerülheted az összeütközést vágyaid és elképzeléseid között, ha álmos állapotba jutsz, ami minden erőfeszítést a minimumra korlátoz. Álmos állapotban a tudatos elme meglehetősen mélyre alásüllyed. Alvás előtt gyakorolhatod a legerősebb hatást a tudatalattidra. Ilyenkor és közvetlenül felébredés után bukkan ugyanis leginkább felszínre a tudatalatti. Ebben az állapotban nem mutatkoznak a negatív gondolatok és képezetek, amelyek egyébként semlegesítenék vágyaidat és meggátolnák, hogy átjussanak a tudatalattidhoz. Ha elképzeled a megvalósult vágy fölött érzett örömet, és átérzed a teljesülés izgalmát, tudatalattid valóra váltja vágyaidat.
Rengetegen oldják meg problémáikat és dilemmáikat képzelőerejük szabályozott, irányított fegyelmezett játékával, tudván, hogy amit elképzelnek, és igaznak elfogadnak, az szükségképpen valóra válik."

/Dr. Joseph Murphy – Tudatalattid csodálatos hatalma/

Egy valami állandó a változás...

Szeretjük, ha nyugodtan és boldogan élhetjük az életünket.
Mindig, minden változik, hiszen jól tudjuk, egy valami állandó, a változás.
Bármikor, bármelyik pillanatban történhet valami, ami beindít új folyamatokat. Néha akár egy -egy pillanatra fájdalmas is lehet.
Az új helyzet elfogadása, első pillanatban talán nehéznek tűnik, de senki nem ígérte, hogy mindig minden könnyű lesz.
Te vagy kulcs, hogy megoldd a helyzetet, hogy átlásd, miben és hogyan változtathatsz.

Nézzük lépésről, lépésre, mit kell tenned ha egy új helyzetbe kerülsz:
1. Maradj nyitott
2. Tekints rá úgy, mint egy kisgyermek és szemlélődj
3. Fogadd el
4. Gondold át, mit tehetsz
5. Ne kapkodj, ne ess kétségbe
6. Mindig van megoldás, minden helyzetben
7. Nem az minősít egy embert, hogy mikről beszél, hanem adott helyzetben hogyan viselkedik
8. Minden nehézség, amit megoldasz erősít
9. Ne hagyd, hogy a körülmények irányítsanak, légy Te az irányító
10. Mindig csak olyan feladatot kapunk, amihez van elég erőnk, hogy megoldjuk
11. Tisztítsd meg a tudatodat a zavaró érzelmektől
12. Légy nagyon türelmes
13. Bármi is történik ne hagyd, hogy eltántorítson a célodtól
14. A benned lévő hit a legnagyobb erő
15. Ha megoldasz egy nehéz feladatot vagy helyzetet, mindig magasabb szintre lépsz, ez a fejlődés
16. Szíved legyen mindig tele szeretettel
17. Adj időt, hogy letisztuljanak a dolgok, hiszen nem mindig lehet mindent pikk-pakk megoldani
18. Haladj előre lépésről-lépésre, ha kell várj
19. Minden helyzet tanít, minden azért van, hogy erősebb légy
20. Hagyd meg az energiák szabad áramlását

Az óceánban úszol...minden erődet megfeszítve küzdesz, hogy a felszínen maradhass..minél inkább küzdesz, annál inkább fogy az erőd...harcolsz az ellen ami van, kapkodsz, koncentrálsz, küzdesz...
Felmerül benned, hogy talán hiábavaló az egész...de nem adhatod fel semmiképp...
Mentőövet dobnak feléd, de nem éred el..tele vagy görcsökkel és félelemmel, minden erődön túl még erőlködsz...minél inkább csapkodsz, annál messzebb kerülsz, hogy elérd, amit szeretnél...
Ne csapkodj, ne lökdösd a metőövet tovább, lebegj! és figyeld mi történik.
Pihenés, lazítás, bizalom!!!
Lazulj el!...és akkor történik valami
Egyetlen szívdobbanás alatt. Amikor úgy döntesz, már küzdesz tovább, kikapcsolod az elméd feladod a harcot és egész lényed lecsendesíted..Akkor a megoldás elindul feléd...
Elméd görcse felenged, megszűnik a legparányibb késztetés is a cselekvésre. Ott vagy a bizalom óceánjának közepén:-)
Amikor ezt megérzed, rájössz, hogy biztonságban vagy és szabad.
Mentőövvel vagy anélkül is!
Megérted, hogy minden amit valaha kerestél,itt van a pillanatban, amikor úgy döntesz, hogy feladod a harcot, lazítasz és bízol.
Hagyd elmédet megnyugodni!

/részlet: Brandon Bays: Jelenlét/