"Egy homokszemben lásd meg a világot, egy vadvirágban a fénylő eget, egy órában az örökkévalóságot, s tartsd tenyeredben a végtelent..."
/William Blake/

2011. december 28., szerda

Mi zavar a másikban?

Minél több dolog zavar a másikban, annál több dologgal nem vagy békében önmagadban.2011. december 27., kedd

Hamis tanok


Míg nem tapasztalta meg az egyén addig merész dolog kijelenteni bármiről is, hogy ártó, avagy bajunk származhat belőle. Egyrészt mert ha már eleve így indul neki a valóságteremtő egy egy tan megismerésének, megtapasztalásának, hogy azt olvassa arról, hogy az ártó, már el is ültette a gondolataiban a félelmet, így előfordulhat, hogy nem is tud megnyílni a megtapasztalás felé, a félelméből kifolyólag. Előfordulhat így, hogy csalódik a megtapasztalni kívánt tanban, és a nem ártó tartalmat is ártónak éli meg, mely a csalódásában nyilvánul meg.

A megvilágosodáshoz, mindenki a saját szabad akaratában választott útján juthat el a legjobban s nem biztos, hogy egy más által kijelölt úton.

-         Mindaz, amit más tapasztal, az mind az Ő valósága, ami nekünk nem több mint egy illúzió, mindaddig, míg mi magunk meg nem tapasztaljuk azt a mi valóságunkban.

Van, ki nehéz úton jut el a felismerésekig, a megvilágosodásig, viszont így sem érdemes általánosságban kijelenteni, hogy az út kínkeserves a megvilágosodásig, hisz nem tudhatom, hogy egy másik valóságteremtő játszótársam majd miként éli meg azt a megtapasztalást, azt az utazást. Lehet, ami nekem kínkeserves és nehéz megtapasztalás, az a másiknak a saját lelkének tükrén át könnyed és kellemes tapasztalat lesz.

Továbbá tapasztalom, egyre nagyobb hangsúlyt kap manapság a tudatosodás, így sokan mindent meg akarnak érteni, keresik dolgok miértjét a megélés helyett, van aminek miértjét, értelmét  nem lehet megérteni, mert nem is fontos megérteni, elég megélni tapasztalva, mint például az életet!

Összegezve én arra jutottam, minden relatív, lényegében szerintem nincsenek is hamis, avagy igaz tanok, mindinkább léteznek a miénktől eltérő igazságok, melyek mások más megtapasztalásiból született felismeréseken alapszanak.


2011. december 19., hétfő

A nap gondolata

Mindaz amit mi tapasztalunk, mindaz ami a mi valóságunk, a másiknak nem több, mint illúzió.

 (Jozsef Csik)
2011. december 15., csütörtök

Történet a megbocsátás fontosságáról

"Egy tanár, minden diákjának azt a feladatot adta fel a következő hétre, hogy vegyenek egy karton dobozt és az elkövetkező héten minden egyes személyért aki bosszúságot okoz nekik, akiket nem szívlelnek és akiknek nem tudnak megbocsátani, tegyenek be a ládikóba egy barackot, melyre tegyenek egy címkét is az illető személy nevével.

Egy héten keresztül ezt a ládikót a hallgatóknak magukkal kellett cipelniük állandóan, otthonukba, az autójukba, az órákra, még éjszaka is ágyuk mellé kellett helyezniük azt.

A hallgatóknak szórakoztatónak tűnt az elején a feladat és mindannyian buzgón írták a neveket, melyek gyermekkoruktól kezdve eszükbe ötlöttek. Ezután, lassan-lassan, amint múltak a napok, a hallgatók újabb neveket írtak a listára, olyan emberek neveit akikkel naponta találkoztak és úgy tűnt, megbocsáthatatlanul viselkedtek velük szemben...

Feltűnt nekik időközben, hogy a ládikó egyre súlyosabbá válik. A hét elején beletett barackok kezdtek ragacsos masszává rothadni, elviselhetetlen bűzt árasztva és a rothadás gyorsan átterjedt a többi barackra is.

Nehéz problémát okozott az is, hogy kötelesek voltak állandóan magukkal hordani ezt, vigyázzanak arra, nehogy az üzletekben, az autóbuszban, az étteremben, találkozón, ebédlőben, fürdőben felejtsék azt, főképp mert minden egyes hallgató neve és lakcíme valamint a kísérlet témája rá volt írva a ládikóra. Ráadásul, a karton doboz is kezdett szétbomlani, siralmas állapotba kerülve: nehezen cipelve súlyos terhét.

Mindannyian gyorsan és világosan megértették a leckét, amit a tanár megpróbált elmagyarázni nekik a hét végén, vagyis, annak a ládikónak a súlya, amit egy héten keresztül magukkal cipeltek, csupán a magunkkal cipelt spirituális nehézség súlyát képviseli, akkor amikor gyűlöletet, irigységet, más személyek iránti megvetést cipelünk magunkban. Gyakran azt hisszük, hogy kegyelmet gyakorolunk másoknak megbocsátva.

A valóságban azonban, ez a legnagyobb szívesség, amit ÖNMAGUNKNAK tehetünk!"
 

Pozitív megerősítések

Miután, olvastam, hallgattam Dr. Joseph Murphy, José Silva, s Balogh Béla műveit, megihlettek s megfogalmaztam az alábbi megerősítéseket, fogadjátok őket szeretettel s kívánom váljék hasznotokra. :)

- Sikeres, egészséges, boldog és harmonikus vagyok,

- Az életem végtelen szeretetben élem, szeretem magamat,

- Én teremtem a teljes valóságom,

- A szabad akaratom értelmében mindenben szabadon választok, mindenben a legideálisabbat választom számomra,

- Életemben, minden értem, minden általam történik, mindenből tanulok,

- Képes vagyok a lehető legemelkedettebb életet teremteni számomra, itt és MOST,

- Minden pillanatban az történik számomra, ami nekem a lehető legjobb,

- Boldog vagyok, békében vagyok önmagammal és a környezetemmel, szeretettel viszonyulnak hozzám embertársaim,

- Életemben szabadon áramlanak az energiák, és én is szabad vagyok,

- Negatív gondolatok, negatív utalások semmilyen tudatszintemen sincsenek rám hatással,

- Napról napra, minden szempontból, egyre jobban és jobban érzem magam,

- Bőségben élek, a pénz szabadon áramlik életemben, mindig annyi pénz áll a rendelkezésemre amennyire szükségem van, szokásom a jólét és a boldogság,

- Egészséges vagyok, szeretettel gondolok a testemre, ápolom azt, szeretem magamat,

- Mindent megkapok a megfelelő helyen és időben, a sikerből mindig bőségesen részesülök,

- Isten jelenléte bennem lakozik, s amikor szükségét érzem, a segítségemre siet, mindig jól döntök, mindig a számomra legideálisabb utat választom,

- Életem minden nap örömben, boldogságban, harmóniában, végtelen szeretetben, jólétben élem,

- Tisztelem embertársaimat, ők is tisztelnek engem,

- Szeretem a munkámat, értékes munkát végzek, szükség van a munkámra, mindig bőségesen jutalmazzák a munkám, megbecsülnek munkatársaim, megbecsülnek a főnökeim,

- Világomban minden rendben van.

Duálpár

A duál párját akkor találja meg az ember nagy eséllyel, ha már önmagát ismeri...mert míg ez nincs így, addig esélyes hogy észrevétlen elmegy az ikerlelke mellett...ha nem ismeri önmagát, akkor a  másikban sem fogja felismerni azt.


2011. december 14., szerda

Pozitív megerősítések

- Sikeres vagyok és harmonikus,

- Az életem végtelen szeretetben élem, szeretem magamat,

- Én teremtem a teljes valóságom,

- A szabad akaratom értelmében mindenben szabadon választok,

- Életemben minden értem, minden általam történik,

- Képes vagyok a lehető legemelkedettebb életet teremteni számomra,

- Minden pillanatban az történik számomra, ami nekem a lehető legjobb,

- Boldog vagyok, békében vagyok önmagammal és a környezetemmel,

- Életemben szabadon áramlanak az energiák, és én is szabad vagyok,

- Negatív gondolatok, negatív utalások semmilyen tudatszintemen sincsenek rám hatással,

- Napról napra, minden szempontból, egyre jobban és jobban érzem magam,

- Bőségben élek, szokásom a jólét és a boldogság,

- Világomban minden rendben van.
 

Tisztelet

Mind tükrök vagyunk, amit mutatunk önmagunkból, amint viseltetünk a környezetünk iránt, azt a reakciót tapasztaljuk, aki nem tisztel másokat, azt őt magát sem fogják tisztelni...
Arról nem is beszélve, ha én folyamatosan a rossz tulajdonságokról beszélve, tömöm a tudatalattim, akkor annak a negatív gondolkodásnak a valóságát fogom megteremteni, így nincs is mit csodálkoznom, hogy a gondolatok manifesztációja, szinte kivétel nélkül olyan ember, ami az általam felsorolt negatív tulajdonságokkal egytől egyig rendelkezik.

Ha azt mondom szinte állandóan, hogy minden férfi, avagy nő, csak kihasznál, akkor ezt a tudatalattim szépen elraktározza, és hip hop azon kapom magam, hogy ejj megint kihasználtak...stb.

Legyél szeretettel a környezeted iránt és szeretni fognak, ez igaz a tiszteletre is...ha ellenkezőleg viseltetsz a Játszótársaid iránt, akkor ne csodálkozz, ha nem az elvárásaidnak megfelelő reakciókat tapasztalod, ne várd el a másiktól azt, aminek Te magad sem tudsz megfelelni...

A szereteted visszatükröződik rád, azt látod magad körül, amit kisugárzol...ha belül nyugalom van és béke, akkor kívül is ezt tapasztalod...röviden:

Aki békében van önmagával, az a környezetével is.


2011. december 13., kedd

Ügyelj a gondolataidra!

Vágyad gondolata megszületik a tudatodban, onnan bekerül a tudatalattidba, mely megvalósítja, ha a vágyad egységben áll a képzeleteddel. A virágmag is a kertben kel ki, viszont tudva levő, a gyommag is kikel benne, ezért ügyelj a gondolataidra, arra, hogy mit vetsz el a tudattalanodba!


Pozitív megerősítések

- Sikeres vagyok,

- Én teremtem a teljes valóságom,

- Képes vagyok a lehető legemelkedettebb életet teremteni számomra,

- Minden pillanatban az történik számomra, ami nekem a lehető legjobb,

- Boldog vagyok, békében vagyok önmagammal és a környezetemmel,

- Életemben szabadon áramlanak az energiák, és én is szabad vagyok,

- Negatív gondolatok, negatív utalások semmilyen tudatszintemen sincsenek rám hatással,

- Napról napra, minden szempontból, egyre jobban és jobban érzem magam,

- Világomban minden rendben van.
 

2011. december 10., szombat

Az én házam az én váram...

A felelősségünk a saját portánk határáig terjed, addig minden ránk tartozik, azon túl az ég világon semmi... Mit jelent ez? Viselkedek valakivel szemben, és azon morfondírozok vajh mit gondolhat rólam a másik, majd rájöttem, teljesen mindegy. Mondok valakinek valamit és azon töprengek mit kezd az információval...ez is felesleges, hisz mihelyt átadtam az infót, az átkerült az ő portájára, onnantól ő dolga mit kezd vele, rám nem tartozik. Régebben sokat töprengtem azon hogy egy egy mondatommal, mit kezd a másik, s közben észrevétlenül folyattam szét az energiáim, ami nagy pazarlás volt részemről.
Ma már eljutottam arra a szintre hogy azt sem várom el, hogy elolvassák, meghallgassák a mondandóm, avval meg már abszolúte nem is foglalkozok mit kezd a másik a gondolataimmal, nem mert nem érdekel, hanem egyszerűen nem tartozik rám...
Ahogy fejlődtem, haladtam a reikiben, önmagamban, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá számomra, hogy mit is jelent, hogy csak a saját portámon "sepregessek" mégpedig az energia átadások során, hisz én csak egy közvetítő csatorna vagyok, mondhatom ugyan a kezelt egyénnek, hogy gyógyuljon meg, de attól én még őt nem fogom meggyógyítani, nem is tudnám hiszen a gyógyulás, a  gyógyulni "akarás" az Ő dolga, az Ő felelőssége és privilégiuma.
A kezelések alkalmával az én felelősségem addig terjed míg átadom az energiát, az hogy a kezelt mit kezd vele, az teljes mértékben az Ő dolga, ha engedi megtörténni Számára a reikit, elindul a testi lelki tökéletesedés, a harmónia felé, ha nem akkor valószínűleg még mindig arra a megtapasztalásra van szüksége.

Mi teremtjük a valóságunk, így mindenkori lehetőségünk, hogy a lehető legemelkedettebb életet teremtsük számunkra Valóságteremtő társaim!

A Te életed rád tartozik a másik élete, a másikra.

A nap gondolata

"Lehetetlen nagyobbá válnod,
mint az uralkodó gondolataid.
Amilyen hatalmas a Te képzelőerőd,
olyan csodálatos számodra a világ!"

2011. december 8., csütörtök

Sablonok


Társadalmunk tele van sablonokkal, és azon Valóságteremtőkkel, akik e sablonnak próbálnak lépten, nyomon megfelelni. Az elvárások, berögződések alá rendelik saját normáik, saját életük és boldogságuk. Egy rövid kis példán keresztül érzékeltetem a mondandóm lényegét:

Adott két ember, akik még itt a MOSTban ugyan még nem találkoztak, de mégis egyek, egyek a lélek szintjén. Egyek, mert a lelkük egy időben egy helyen pattant ki az Univerzum energiahálójából, majd eltávolodtak egymástól a tapasztalások során.
Jöttek ide a Földre tapasztalni, testet öltve s egyszer csak megtapasztalták egymást, itt a MOSTban, a Föld játszóterén és a lelkek felismerték egymást, a másik lelkének tükrében, s a két egó a kezdeti megdöbbenés után örömmel üdvözölte szinte Önmagát a másikban. A környezetük nem igazán értette őket hisz a társadalmi sablonok teljesen másként gondolják, fogadják el a kapcsolatok létrejöttét... előbb van a találkozás, majd azt követi a testi lelki egyesülés s így van ki ezzel azonosulva nem éli meg a másikkal való találkozás örömét, pusztán mert megszólalnak benne a társadalmi berögződések elfeledi hogy szabadnak született és máris fékezi az érzelmeit, érzéseit s így nem éli át az egyszeri megismételhetetlen felismerés pillanatnyi varázsát...
Az így köttetett kapcsolatok a találkozások alkalmával, nem elkezdődnek, hanem folytatódnak…

Természetesen mindenki szabadon dönt a felől hogy szabadon él avagy feladja szabadságát a köznek felel meg… én magam is a társadalom egy csavarja voltam, míg felismertem, én teremtem a valóságom és attól hogy tízből kilenc ember ugyanúgy éli az életét, én még élhetek nyugodtan egy teljesen másfajta életet, szemlélhetem teljesen másként a felismeréseket, találkozásokat, annak dacára, hogy ezt a köz még ha nem is ellenzi de rosszallóan meg meg szólva nézi…

Tapasztalom, kis hazánkban a boldogtalanság az elfogadott, mindettől függetlenül itt és MOST élj boldogan, mosolyogj az emberekre akkor is, ha csak Te vagy jókedvű, mert a mosoly fertőző s lehet megfertőzöl vele másokat…


A nap gondolata

A szeretet utat mutat számunkra, a boldogság felé, mint a világítótorony, a háborgó tengeren bajba jutott tengerésznek, a biztonságot nyújtó part felé.


(Jozsef Csik)

2011. december 7., szerda

A nap gondolata

Mindenkinek adott a lehetőség...nem kiváltság a jólét!

(Jozsef Csik)

Pénz

"Kedvelem a pénzt. Szeretem a pénzt. Tudom, hogy a Pénz a rajtam keresztül áramló energia része. Ezt az energiát bölcsen és építően használom.
A pénz folyamatosan áramlik életemben. Élvezettel osztogatom, és csodálatosan megsokszorozva visszakapom. Olyan célokra fordítom, amelyek a szépség és jóság gyarapodását segítik.
Minden döntésem a javamra válik. Saját értékemnek mindig tudatában vagyok. Bő kézzel mérem képességeimet, és bőséges anyagi áldás a jutalmam.
Jólétemért, és elmém teremtő gazdagságáért hálás vagyok.
Világomban minden rendben van."

/részlet: Balogh Béla - A tudatalatti tízparancsolata/

 
Tapasztalom, van ki már a pénz szó hallatán összerándul és elutasítja, talán mert életét nehezebben éli mint azon Valóságteremtők, akik hagyják áramlani az életükben a pénzt s így a pénzügyi helyzetük is rendben van. Elfogadom mindkét véleményt a pénzt illetően, hisz mindenki maga dönti el, milyen értelemben van jelen életében a pénz, s milyen valóságot teremt így magának.

Mindenkinek az a jó, amitől a legjobban érzi magát... szabadnak születtünk, szabad akaratunkban. A pénz mindettől függetlenül életünk része... az ember, ha azt erősíti magában, hogy elutasítja a pénzt, blokkot képez az energiacsatornában...gátolva így a szabad áramlást, s ha már blokk alakul ki bennünk, akkor a harmónia is átfordul diszharmóniába, hisz az az egy blokk hatással van egész életünkre, mivel minden mindennel kapcsolatban van.

Lehet mutogatni ugyan a pénzre, de nem a pénz a felelős azért ahol most tart a világ, az életünk...a világ mai képe általunk alakult ki...hisz minden az egyénnél kezdődik... az összkép a részletekből, az egyénekből áll össze. Ha egy szép festményre tintapaca kerül az egész műre hatással van, s minél több a tintapaca kerül a képre, annál kevésbé fog tetszeni, amit látunk… viszont ha eltüntetjük a foltokat, akkor a kép is egyre élvezhetőbbé válik…

Amint  sikerül emelkedett életet teremtenünk, máris egy folttal kevesebb van a világ képén, ha csatlakoznak más Valóságteremtők is egyre szebb lesz amit látunk… ha nem tetszik amiben élünk akkor végre kezdjük eltüntetni a foltokat, kezdjük önmagunkkal, talán másoknak evvel példát mutatunk, és kedvet kapnak Ők is életük emelkedetté tételéhez.


2011. december 6., kedd

A világot az próbálja állandóan megváltani, aki saját magával sincs békében...


Sokakban merülhet, merült  fel a kérdés, hogy ha vallom e gondolatom, akkor a világ bölcseit utasítom el akik annak szentelik életük, hogy egy szép szeretetteli világot teremtsenek.

A Dalai láma, Teréz anya nem akarták, akarják megváltani a világot, ők elfogadják a világot olyannak amilyen és munkájukkal tesznek egy szép új világért, mindezt teszik úgy, hogy tisztelettel vannak minden létező iránt, tehát elfogadják a létezőket, sugározzák a szeretetet és az felemeli mindazokat, akik valamilyen formában kapcsolódnak a csatornáikra. Minden Valóságteremtő szabad akaratát tiszteletben tartva munkálkodnak szeretettel, önzetlenül

Ők csak úgy, mint sokan azok közül, akik segítenek másoknak, jól tudják, hogy senkit nem lehet megmenteni Önmagától, így nem is erőlködnek azon, hogy meggyőzzék őket, mindinkább megmutatják lényük fényén keresztül, milyen csodákra képes a szeretet.
Utat mutatnak, lelkük lámpásával fényt visznek a sötétségbe, a szeretet fényével ragyognak ránk.

-          A bölcs nem tesz semmit, pusztán önmaga és köré gyűlnek, míg az egoista elkövet mindent, hogy kövessék, még önmagát is megtagadja, ha kell!

Ha engem megkeres bárki, hogy segítsek neki, önzetlenül megteszem, csatornázom Számára a Reikit, én senkit sem tudok meggyógyítani, sőt más sem, mert a gyógyulás mindig az egyén privilégiuma!

-          Mindenki saját maga megváltója!

Tanítómtól tanultam az alábbi gondolatot, mely jellemzi munkámat, melyet végzek a szeretet energiájában a végtelen lehetőségek fényében.

„Játszótársam, engedd meg, hogy kívánjam, történjék Számodra minden pillanatban az, ami Neked a lehető legjobb! Tisztelem a Végtelen lehetőségek Forrását Bennünk”


2011. december 5., hétfő

A nap gondolata

Aki a fájdalmát dédelgeti, fél szeretni...még önmagát is.

(Jozsef Csik)

Valódi felismerés

Felemelkedési tünetekből alig tapasztalok bármit is, mármint azokból melyeket itt-ott olvasok, blogokban, közösségi oldalakon... valójában tőlünk függ mit hogy élünk meg... a szintemelkedés nem mindenkinél okoz úgynevezett tisztulási tünetet...

Tisztulási tünet alatt értem, a fizikai megnyilvánulásokat, történéseket a test szintjén… e tüneteket pl. reikiben a behangolások alkalmával lehet tapasztalni… mely tünetek, egyénenként mások és mások… van akin szemmel látható tünetek jelentkeznek, van akin szinte semmi nem tapasztalható, e tünetek megnyilvánulása, jelentkezése szerintem attól is függ,  hogy az emberben milyen mértékben vannak jelen blokkok az energiacsatornáiban.

Földünk eljutott egy megvilágosult szintre és ez rezgésszint emelkedést von maga után, ahogy emelkedik a Bolygó rezgés szintje, úgy jutunk majd szerintem egyre közelebb, a valódi felismerésekig. Elég hagyni Számunkra megtörténni a szintemelkedést... Ahogy emelkedünk, fokozatosan nyílunk meg, elgondolásom szerint az egyetemes tudat felé...a szintemelkedést akkor éljük meg a legjobban, ha minden túlgondolást mellőzve, egyszerűen csak befogadóvá válunk az új megtapasztalásokra...

Elménk azért sem tanácsos túlterhelni, mert ha így teszünk, akkor esélyes hogy az újabb felismerésekkel már nem tudunk mit kezdeni vagy ha már eleve leterhelt az elménk, a gyors szintemelkedés és a hirtelen beáramló sok sok információ úgymond kicsapja a biztosítékot. Most nem kívánok kitérni bővebben mit okoz egy hirtelen tudatterhelés, de köztudott hogy ha valaki túl gyors tempóban jut el akár reikiben, akár más módszerekben a mesteri fokozatig, a hirtelen tudat és érzékelés bővülést nem tudja követni és ez akár a pszichiátria körébe tartozó problémákat is okozhat extrém esetekben.

A Bolygó megért egy felsőbb szintre...követni szerintem legjobban az tudja a szintemelkedést, aki befogadó az új megtapasztalásokra... mindeközben elég csak a jelenre figyelni...mert, hogy mi lesz jövőre? Majd megtudjuk jövőre. Mindig csak az számít, ami itt és MOST történik! Csak a pillanat létezik!

A felemelkedésben valójában önmagunkra számíthatunk a leginkább, ha mi magunk képtelenek vagyunk emelkedni (múltbéli blokkok stb. végett), akkor bárhonnan, bárkitől is érkezik segítség, ezen a szinten maradunk... Segíteni bárki tud bárkinek, viszont senkit sem lehet megmenteni önmagától, mindenki saját létének kizárólagos teremtője, a problémáit is kizárólag ő maga tudja megoldani.
Igazából nincs is szükségünk segítségre a szintemelkedésben, az energiának nem kell beépülni hisz már eleve az Univerzum részei vagyunk, tehát állandó kapcsolatban vagyunk az energiával, a legjobban így tudom érzékeltetni e tényt:

-          Olyanok vagyunk mi az Univerzumban, mint vízcseppek az óceánban.

Segítségre inkább abban lehet szükségünk, hogy oldjuk a bennünk lévő blokkokat, hogy biztosítjuk a szabad áramlást az energiának, akkor is ha az a szintemelkedéssel nagyobb mennyiségben fog átáramlani rajtunk… ha harmóniába kerülünk önmagunkkal, máris akadály mentes az utunk a megvilágosodás a felemelkedés felé…

A Bolygó el fog jutni egy felsőbb szintre, ha követjük, ha nem... a Földnek lényegében mindegy, követjük, avagy sem.  Földanyánknak az sem fontos milyen életet teremtünk magunknak, élhetőt vagy kevésbé élhetőt, a Bolygó az embertől függetlenül létezett, létezik és létezni fog...

S végül 2012-t illetően nem is lényeges ki miben hisz, ki mivel tud azonosulni...egyben viszont mindenki egyezik mindenkivel...senki nem tudja mi lesz holnap...mert nincs, csak a pillanat...és mert egy ismeretlen terepen senki nem tudja megmondani, mit rejt az előttünk kígyózó út a következő kanyar után az...

Mindjárt itt van 2012, szerintem hamarosan kiderül mi lesz, avagy mi nem lesz…

Átlagos, gyönyörű nap...

Panaszmentesen szebb az élet... nincs értelme mérgezni önmagunk negatív gondolatokkal...a negatív gondolatok alacsony rezgésűek, s negatív gondolat, egy negatív valóságot vonz be életünkbe a vonzás törvényének értelmében, hisz hasonló vonz hasonlót... Gyermekeink életét is nehezíthetjük így, hisz ha e kép van előttük, hogy panaszokkal éljük az életünk, akkor mintegy továbbörökítjük a negatív életszemléletet... Sajnos már már össznépi probléma,  hogy nagyon elégedetlenek az emberek s általában így a negatív dolgokra koncentrálnak, azokat erősítik... Például vannak azon Valóságteremtők akik azon keseregnek miért rossz nekik, miből tartana csak egy pár pillanatig azon gondolkodni, arról beszélni, akár önmaguknak, hogy mitől lehetne jobb az életük. Anno munkába menet a vonaton, avagy a buszon mást sem hallottam mint panaszt, panasz hátán, majd bekapcsoltam a zenelejátszóm és örültem hogy süt a nap, hogy van munkám, hogy jó zenét hallok, hogy vár rám valaki, hogy megbecsül a főnököm, hogy van két fülem és van két lábam...stb. :) Egy mosoly nem kerül semmibe, mint ahogyan egy pár kedves szó sem. Az üzletben ahol dolgoztam többen említették, hogy jó hozzánk betérni, mert erőre kapnak és ha rossz kedvűen jöttek be, mire már indultak teljesen jó kedvük van ... A gondok, nem múlnak el attól, hogy kesergünk rajta. Mielőtt búnak adod a fejed, előbb sorold fel magadnak mi az amitől, amiért jó az életed, a kedved, majd ha a sor végére érsz, a rossz dolgokon már nem is lesz kedved agyalni, és nyersz magadnak egy átlagos gyönyörű napot! A pozitív gondolatok mintegy beragyogják életed, ne feledd, a fény az élet alapja... Mind tükrök vagyunk...ha mi ragyogunk, akkor a világ vissza ragyog ránk...

"Húzd ki magad, mosolyogj, hadd törjék csak a fejüket, hogy mitől van olyan jó kedved."

/Dan Brown/

2011. december 4., vasárnap

Pofon...

Amikor kapod a pofont akkor meglep és fáj is, aztán amikor már lecsillapodott az egód és eltelt egy kis idő s már túl vagy a dolgon, felbukkan egy sokkal jobb lehetőség s ekkor rádöbbensz a pofonkor történt Veled a lehető legjobb, hisz akkor nyílt meg egy másik út egy sokkal jobb lehetőség felé...
2011. december 2., péntek

Sai Baba tanításai

1. Bármilyen legyen is Ő, az Úrtól nem kellene semmi mást kérni, mint a megállás nélküli szeretetet. Isten lábai iránt a szeretet az igazi és egyedüli áldás.


2. Öröm a szerencsés időkben, és szomorúság a rossz időkben, összetéveszteni a testet és az érzékek fájdalmát önmagával. Az ilyen kettős érzést és felfogást felül kell múlni, a testtel való azonosítással lépésről-lépésre fel kell hagyni. Ez a világi alapja a tudás és bölcsesség jógájának.

3. Mindig a Niyama a feltétele a folyamatos Paramatma Isten iránti megállapodott szeretetnek bármilyen körülmények között is. Csak akkor, amikor az ilyen állhatatos szeretet a teljesség iránt elért, akkor szintén lehetséges a tisztaság, a boldogság és az Úr iránt a teljes átadás is. A mennyei boldogság és béke így az ember tulajdonává válik a forráson keresztül, ami Sat-Chit ananda, Paramatma.


4. Az egyszerű emberek azt hiszik, hogy Ők átadással vannak Isten iránt. De nem állnak meg egy pillanatra sem, hogy megkérdezzék, megérdeklődjék, hogy az Úr elfogadta-e Őket, mint imádóit. Azok, akik szeretnék ezt megtudni, nagy ritkaság. Ez az igazi felmérése a lelki előmenetelnek.

5. Hajnal hasad, majd esteledik. A hajnallal a kapzsiság ébred fel az emberben. Az alkonnyal a kéjelgés vesz rajta erőt. Ez az életének útja? Ez az ő célja? Minden egyes nap multával elveszít egy becses lehetőséget. Még egy lépést tett sírja felé. De valamikor is érzett-e szomorúságot az elveszett napért?


6. Ha valaki megközelít, akinek útját nem tartod helyesnek, nincs szükség rá, hogy hibát keress benne, kinevesd vagy örülj neki. Elég, ha folytatod a munkádat, ahogy jön. Hagyd őt egyedül. Engedd, hogy folytassa saját útját. Ez az álláspont az érintetlenség.


7. Az embernek állandóan eszébe kell hogy legyen Isten valósága és a világ bizonytalansága. Az embernek el kell kerülnie a rossz társaságot és a túlzott barátságot még a jókkal is. Az ilyen természetű kötődés leszorítja a járót a középútról. Adjatok fel minden múlandó kötődést. Ha egyszer már elértétek ezt az érintetlenséget, akkor elértétek a megingathatatlan békét, önfegyelmet és az elme tisztaságát.


8. Csak akkor, amikor az elme felismeri, hogy minden az illúzió szülöttje és az illúzió által fenntartott, akkor tudja érzéseit visszafordítani az érzés világától és feladni önző világi viselkedését. Az elme természete ingadozó, kételkedő és nyugtalan a béke megtalálásában, a boldogság keresésében. Mikor megérti, hogy a tárgyak birtoklása után szalad, hogy ezek átmenetiek és jelentéktelenek, akkor hirtelen szégyenérzete támad és kiábrándul. Így megkezdődik a belső tudat megvilágosulása.


9. Az egész alkotásban egyedül az embernek van képessége elérni a legfelsőbb boldogságot. Milyen tragikus, hogy figyelmen kívül hagyja ezt a jogát, örökségét az ember, és a kicsinyes élvezeteket keresi. Üres dobozt. A gyerekekhez hasonlóan babával és bottal játszik, és elefántnak meg lónak nevezi őket. Az ember is játszik tudatlanul, Ő egész komolyan játszik. Azt képzeli, hogy a világi tárgyak valódiak. De ez nem teszi az illúzió világát kevésbé valótlanná.

10. Rombold le a tudatlanságot a lélek ismeretének elsajátításával. Erősítsd érdeklődésedet, amit már nem tudsz Brahmában való megvilágosulás felé. Add fel a vonzódást a mulandó és a hamis iránt. Ezek tükörképek, amelyek a személy és képzelet alkotásai. Fordítsd az arcodat befelé (az út), távol a külső világtól.


11. Az ember egy köteg vágy, ösztön, lealacsonyítja a vele született istenségét és belső békéjét szabad utat adva annak. Az ösztönök a fa, a vágyak pedig a tűz. A tüzet csak úgy lehet eloltani, ha a fát eltávolítjuk. A tűz kioltásában rejlik a béke elérése, és elnyerése a felértékelhetetlen igazgyöngynek, a lélek boldogságának, a lélek áldásának.

12. A Samadhis az óceánhoz hasonló, amelyben minden útkereső folyik (úszik). A névnek és a formának a legkisebb maradványa is eltűnik akkor az óceánban. Az, aki szolgál, az, aki a szolgálatban részesül, az, aki elmélkedik (meditál), az, aki elmélkedett minden kettősségek felől, az szertefoszlott és megsemmisült. Az ember még azt sem érzi, amit megtapasztalt. Csak Ő egyedül lehet Samadhis. Semmi más. Ha az valami más, az nem lehet Samadhis. Semmi sem engedhető meg, ha nem Brahma.


13. A sötétség és a világosság nem lehetnek együtt. A gazdagság és Isten nem lehet elérhető. Ha az ember mind a kettőt keresi, akkor az, amit ő elér, az nem lesz sem gazdagság, sem Isten, hanem az ördög (sátán).


14. A szentírások olvasásával, a szentírások hallgatásával a piszokkal feltöltött szív át fog változni tiszta, fénylő szívvé, igazi fénnyel ragyogóvá. A büdösszagú szexuális vágyak kergetésének, az örömmel hallgatott Isten dicsősége a leghatásosabb ellenszere. Annak ellenére, hogy Ő maga tele van édes illattal. Meghallgatva a szívet megtisztítja (az identitással), a bátorítással jó munkára készteti.


15. Az isteni játékok története csupa nektár, aminek nincs más keveréke, más íze és tartalma. Mindenki ihatja tartalmát, mert része a nektáróceánnak. Mindenhol ugyanaz az édesség létezik minden részecskében. Nincs semmi más, ami meghaladja annak édességét.


16. Azoknak, akik lemondásra, vezeklésre határozzák el magukat, nem kellene félniük, kiábrándulniuk, éhezniük és szomjazniuk, szomorkodni és szenvedni. Az egyáltalán nem lemondás, ha te azt emlegeted vagy előre sajnálkozol a nehézségek miatt. Mikor a test maga ismeretlen, mi is lehet a lemondás.


17. Mától kezdve nagy lehetőséged lesz a nagy Satsangra (beszélgetés Isten dicsősége felől). Ezek jönnek, erre a helyre késztetve egy mélységes vágytól, látni, hallani kell, kapcsolatban lenni Istennel, és azoknak, akik jóságosan óhajtják a lehetőséget, hogy benne járhassanak a lélek tengerében, az valóban a kegynek a jele. Az az előny, amivel búcsúkat és ünnepeket tartanak a szent helyeken, az ünnepség hulláma felemeli az embert az üdvözültség szentségének kifinomult légkörébe.


18. Isten akarata kiismerhetetlen. Nem lehet megmagyarázni osztályozással és következtetéssel. Ez minden emberi ésszerűségen és képzeleten túl és felette van. Ez csak azok által érthető meg, akik megismerték Őt, de nem azoknak, akik tudományosságból vagy éles intelligenciából ismerik. Az okok és az eredmények teljesen összefüggnek.


19. A nap, amelyiken Jézus született, az szent nap. Úgy ismertette meg önmagát, mint Isten küldöttje. Valóságban minden ember úgy születik meg, mint Isten küldöttje (hírnöke). Az egyedüli célja ennek az emberi életpályának Isten mindenben lévő jelenlétének elterjesztése, hatalmasságának dicsőítése. Senki nem azért testesült meg, hogy csak ételt fogyasszon.


20. Azok, akik az érzékek élvezetével töltik napjaikat, azoknak élete tele lesz gondokkal, aggodalommal, szomorúsággal és könnyekkel hosszú életükön keresztül. Ők úgy élnek, mint a madarak és az állatok. Esznek, és mint a szemetet ürítenek. Hívhatjátok ezt életnek. Csupán csak a létezés nem elég. Ennek nincs értéke önmagában és önmagáért.


21. Az érzéseknek, gondolatoknak, viselkedésnek okai nap-nap után késztetés a mindennapi életben. Ha az egyénnek vannak Isteni tulajdonságai, azok önmagukban megnyilvánulnak, mint gondolatok, érzések és cselekedetek. Így az valóban él. Ellenkezőleg, ha az ember bepiszkolja saját szentséges burkolatát, testét szentségtelen célokra használva, hogy ellássa pillanatnyi boldogsággal, ezek után nem vesz tudomást a Mindenható, Mindenttudó Gondviselőről, az el lesz ítélve, mint szándékos megtagadója saját emberiségének.


22. Én a megtestesült szeretet vagyok. A szeretet az eszközöm, az igazság a leheletem. A boldogság a táplálékom. Tanításom szeretet, üzenetem szeretet. Életformám szeretet. Az ember hatalmában nincs semmi becsesebb, mint a szeretet. Szeretetem és könyörületem mindent átölel.


23. Az Úr a szeretet, kegye minden egyes hangja visz édességéből egy morzsányit, és nem apad teljessége. Ő a kegyelem óceánja végeérhetetlen parttal. A Hold visszatükröződik egy pohár vízen, így az Úr is látható szívedben, ha azt ellátod szereteted vízével. Ha az Úr nem tükröződik vissza szívedben, nem mondhatod, hogy nincs Isten. Ez csak azt jelenti, hogy nincs benned szeretet.


24. A játék az Övé, a szerep az Ő ajándéka. A művek általa írottak. Ő rendez (irányít), Ő dönt a ruhák és a díszlet felől, a mozdulatok és a hang, a belépés és távozás felől. Jól kell játszanod a szerepedet és elnyered elismerését, mikor a függöny legördül. Érd el eredményeddel és hatékonysággal, lelkesedéssel a jogot mindig magasabb és magasabb szerepekre. Az életnek ez az értelme és célja.


25. Higgyétek el, hogy a szeretet Isten, az igazság Isten. A szeretet igazság, az igazság szeretet. Csak akkor nincs bennetek félelem, mikor szerettek, mert a félelem a hamisság anyja. Mikor nem féltek, ragaszkodtok az igazsághoz. A szeretet tükre visszatükrözi a bennetek lévő lelket és feltárja előttetek a minden lényt átható egyetemes lelket.


26. Az első, mindenkit tekints úgy, mint az Úr gyermekét, mint saját testvéredet. Fejleszd a szeretet minőségét, keresd mindig az emberiség jólétét. Szeress, és szeretet fogsz visszakapni. A gyűlölet soha nem lesz a Te sorsod, ha terjeszted a szeretetet, és mindenre szeretettel tekintesz. Ez egy lecke, amit mindig tanítok. Az a titkom is - ha el akarsz érni engem - növeld a szeretetet. Hagyd el a gyűlöletet, az irigységet, a cinizmust és az álnokságot. Én nem kérem tőled, hogy légy tudós vagy remete vagy önsanyargató. Légy gyakorlott a japában és az elmélkedésben. A szíved tele van szeretettel, az mind, amit én megvizsgálok, ami engem érdekel.


27. Fejlessz igazságot és szeretetet, és így nincs szükség arra sem, hogy imádkozz hozzám, hogy valamit kérj. Minden megadatik kérés nélkül. Az ember és Isten két drót, a pozitív és negatív viselkedésnek kombinációja az áram. Az ember összedolgozik Istennel, és az Isteni Energia eszközévé válik, ha megszerezte a két tulajdonságot: az Igazságot és a Szeretetet.


28. Szeress másokat, és ne gyűlöld őket, vagy ne érezz irántuk irigységet. Ne értsd félre okaikat, és ne botránkoztasd meg őket. Ha csak megismered okaikat, azok olyan nemesek lehetnek, mint a tieid. Vagy cselekedeteik inkább a tudatlanság.


29. Mindenkiben ott van az Igazság szikrája. Senki nem létezhet enélkül a szikra nélkül. Mindenkiben ott van a szeretet lángja, az élet nélküle sötét ürességgé válik. Az a szikra, az a láng Isten, mert Ő a forrása minden Igazságnak és Szeretetnek. Az ember keresi az igazságot, Ő keresi a valóságot, mert az Ő valódi természete Istentől ered, aki az Igazság. Keresi a szeretetet, hogy adjon, és megosztani azt, mert természete Isten, és Isten szeretet.


30. (hiányos)...Minden iránt növeld a szeretetedet. Az elpusztítja az irigységet és a gyűlöletet. Ráma és a vágyak (élvezet és harácsolás) nem létezhetnek együtt ugyanabban a szívben. A bizalom bizalmat fogamzik. A szeretet szeretetet fogamzik. Mikor én olyan nagy szeretettel beszélek hozzátok, semmi gyűlöletet nem érezhettek irántam. A szeretet kedvessé teszi a világot. Ez a legnagyobb eszköz a ...


31. (hiányos)...Táplálnod kell a szeretetet, és tépd ki a gyűlölet és az irigység hajtásait. Hord a szeretet szemüvegét, így mindent szépnek és jónak fogsz látni. Az Úr a teljes szeretet. Ő csak a szereteten keresztül látható. A csalódás éjjelén az Urat azzal a fénnyel lehet látni, ami Ő önmaga, megnevezve a tiszta szeretet fényével, besorolásoknak, hamisságnak és változásnak felette áll.


32. Krisztus több kísérletet tett, hogy kimutassa az Ő isteni szeretetét. Elveszítve apját 10 éves gyermekként kérte apja beleegyezését, hogy távozhasson és elkezdhesse küldetését (a társadalomban), szolgálni a társadalmat. Megfürdött a Jordán folyó vízében, utána elment tanítójához és három fogadalmat tett: én meg fogom tapasztalni az Isteni szeretetet, terjeszteni fogom, és példával szolgálni az emberiséget bármilyen körülmények között is. Ez a célja az életemnek.

33. A különböző írásokban, amelyekbe manapság a szeretet szót használják, semmi köze nincs a szeretet igazi értelméhez. Az anya és a gyermek, a feleség és a férj közötti ragaszkodás bizonyos időközönként mulandó kapcsolat, és ez nem igazi szeretet. Az igazi szeretetnek nincs kezdete sem vége. Ez az időnek mindhárom részében, a múltban, a jelenben, a jövőben létezik. Az az egyedüli szeretet, ami megtölti az embert maradandó boldogsággal.


34. A tanítónak nem kellene megpróbálni uralkodni tanítványán a megfélemlítés könnyű eszközével, mert veszélyes eredményeket okozhat. Inkább próbálja meg a szeretet útját. Mindenki Ő-vé válhat, senki nincs kívül az Ő szeretetén.


35. A legfelsőbb lény felfedi dicsőségét az embernek, mint szeretet. A szeretet több formában mutatkozik meg. A gazdagokhoz, a barátokhoz, a szülőkhöz, a gyerekekhez köti magát. Mindezek szikrái ugyanannak a fénynek és az egyetemes szeretetnek. Ez a legmagasabb kifejezése. Ezt a szeretetet nem lehet növelni útikönyvet olvasva és tanulni a lépéseket megszokottságból. Ennek a nagy vágyakozással kell kezdődnie a világosságért, kibírhatatlan lelki gyötrelem elmenekülni a sötétségtől. Ahogy az imában van: Vezess engem a sötétségből a fénybe! A vágyakozás magába foglalja a világosságot. A szeretet fel fog nőni önmagától és annak lassú és kikerülhetetlen átalakítása Istenné válhat.


36. A szeretet háromféle: én-központú - ami hasonlít a villanykörtéhez -, csak egy kis szobát világít meg. A kölcsönös: a holdvilághoz hasonló, szélesebben világít, de nem tisztán. A harmadik: központi, ami a napfényhez hasonló. Mindent elárasztó és világos. Fejleszd a harmadik formáját a szeretetnek, ami megment téged. Minden segítséggel, amit másokért teszel, azzal a szeretettel önmagadat szolgáld. Valójában önmagadat szolgálod, nem másokat szolgálsz, az nem más, akiket segítesz, hanem önmagad.


37. Keresd a lelki boldogságot, a boldogságot, ami szeretetből árad. A szeretet nem szennyeződik vonzódástól (kötődéstől). Légy olyan, mint a méhecske, röpködj az Úr dicsőségében csendesen, és boldogsággal szívjad kegyének édes nektárját. A legjobb és legegyszerűbb tett az Úr neveinek ismétlése. Állandóan légy vele elkötelezve. Ez távol tartja a gonosz hajlamokat és erkölcstelen gondolatokat. Ez segíteni fog szeretetet sugározni magad körül.

38. Ha az ember egyedül csak azzal a tudattal lát hozzá családfői munkájához, hogy kötelességét végzi, neki nincs arra szüksége, hogy onnét elszaladjon barlangokat és erdőket keresni. Mindenki megtapasztalhatja az Urat, a neki kijelölt kötelessége végzésével és becsületes az életvitellel.


39. A jótól elfordított elme leírhatatlan rosszat okozhat - az útkeresőnek minden elért eredménye megsemmisülhet. Az ilyen elme egy őrizetlen pillanatban mint a szikra rápottyan a lőszeres hordóra egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt.


40. A Ti legjobb barátaitok, akiktől a maximális jót kapjátok azok, akik az Úrról előadást tartanak és felőle beszélnek. Az igazság felől, a szeretet felől, ami egyformán vesz figyelembe mindenkit. Az ilyen személyekkel való kapcsolat valójában Sadhákkal való kapcsolat, mivel hogy ők az igazi Sadhák.

Van értelme?

Tapasztalom szinte már naponta hogy a magyarság tudat az összetartás pár ember számára abban merül ki hogy mintegy megmérgezi embertársai tudatalattiját különféle mese szerű ihletésű rémhírrel... Majd az eredmény ez hogy ki ki minden féle indok nélkül megpillantva egy egy szót stb. pánikba esik... Summázva a negatív gondolkodás egy negatív létet fog eredményezni...majd a sok negatív hozzáállás eredményez egy nehezen élhető országot... Az alábbi idézetben szerintem minden benne van...

"Egy ország változása egy személlyel kezdődik.
Minden ország tükröződése a lakosság belső békéjének vagy zavarának,
így ha egy ember megváltozik, az hatással van
a lakosság többi részére is. Minden személynek hatalmában áll
nagy változásokat hozni az országnak, a benne lakozó végtelen
békén és szereteten keresztül. Azonban nem hozhatsz békét
és jólétet az országodnak, ha előbb nem teremted meg azt
a saját életedben. Érted? Nem adhatsz olyat, ami nem a tied.

Minden ember feladata, hogy tökéletes harmóniát hozzon
a saját életébe és így a legnagyszerűbb emberi ajándékot adja
a hazájának és a világnak."