"Egy homokszemben lásd meg a világot, egy vadvirágban a fénylő eget, egy órában az örökkévalóságot, s tartsd tenyeredben a végtelent..."
/William Blake/

2012. augusztus 5., vasárnap

Pólusok


Létezik pozitív és negatív energia, az ember akkor egészséges, akkor van egyensúlyban, ha a negatív és pozitív energiák egyensúlyban vannak, a pozitív kifelé teremt, a negatív befogad, ha sok benne a negatív és kevés a pozitív, vagy sok benne a pozitív és kevés a negatív az egyensúly megbillen és a szervezetben kialakul a diszharmónia, ami egészségtelenséget okoz.

Csík József 

"Már a kristályban felfedezhetjük a pozitív és negatív pólusok jelenlétét, és ezt végig megtalálhatjuk az életmegnyilvánulás skálájának minden fokán. A polaritás és a ritmus élteti az egész világegyetemet. Legyen szó akár a gigantikus kozmikus testekről, körülöttük száguldó bolygóikkal és holdjaikkal, a napfoltokról,az élőlények lüktető szívveréséről vagy a lélegzésünk váltakozásáról, minden-minden a polaritásból eredő ritmusban történik. A pozitív és negatív energiák ritmikusan váltják egymást, pozitív és negatív állapotokat idézve elő, végeredményben tökéletes egyensúlyban. A világegyetemben működő ritmust szimbolizálja az indiai mitológiában Siva isten táncoló alakja. A TÁNC a ritmus egyik megnyilatkozási formája. Földünknek is két pólusa van, és mi, emberek is - kik földből (porból) lettünk és földdé (porrá) leszünk - magunkban hordjuk a polaritást: a pozitív és negatív pólusokat. A pozitív pólus székhelye a fejünk búbjában van, az agyban, ott, ahol a hajnövés spirális örvény formájában egy pontból kiindul (gyermekek fején jól látható ez a „forgó"), a negatív pólus pedig a farok csontban található, az utolsó csigolyában. A kettő között nagyon magas feszültségű áram van. Ez a feszültség maga az ÉLET!"

"Az ember tehát magában hordozza lényének pozitív-adó, de egyszersmind negatív-elfogadó ellenálló tulajdonságait is. Ellentétekből összeszőtt lényében meg kell tartania a tökéletes egyensúlyt, az ellentéteket törvényszerűen össze kell kapcsolnia, ki kell egészítenie egymással, ki kell egyenlítenie magában, mert csak akkor tökéletes, csak akkor egész és egészséges, s csak akkor felelhet meg földi feladatának, mint ahogyan a napfényben a komplementer színek tökéletes egyensúlyban egészítik ki egymást: piros és zöld, lila és sárga, kék és narancs, az egymással homlokegyenest ellenkező színek mégis, sőt éppen ezért összetartoznak, és egységük adja ki a TÖKÉLETESSÉG-et. A szellem és a test törvényei homlokegyenest ellenkeznek egymással, a szellem törvénye az önzetlenség, a testé az önzés, mégis az embernek meg kell tanulnia a két végletet a legteljesebb összhangban összekötni és kinyilatkoztatni önmagában."

(Yesudian, Haich: Sport és jóga)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése